Flagdag på Christiansborg Slotsplads. I forgrunden står nogle soldater - M/K - med ryggen til.
Ny HR-strategi

Forsvaret, Beredskabet og det øvrige ministerområde har fået en ny HR-strategi, der har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde dygtige soldater og civile medarbejdere.

Læs mere om HR-strategien her

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres pårørende. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.