Udsendte for FN ved Den officielle flagdagsparade på den 5. september 2018 på Thorvaldsens Plads. I billedet ses tydeligst en kvindelig soldat og to mandlige soldater.

Udsendte for FN ved Den officielle flagdagsparade på den 5. september 2018 på Thorvaldsens Plads. Foto: Anders Fridberg

Det gør vi, så medarbejdernes ydelser og vilkår passer til de operative behov i Danmark og i resten af verden.

Vi har bemyndigelse til at forhandle og indgå overenskomster for grupper der er særegne for Forsvarsministeriets område. Det er blandt andet Hovedorganisationen for Officerer i Danmark (HOD), Centralforeningen for Stampersonel (CS) og Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF).

Vi håndterer ligeledes arbejdstidsområdet, udarbejder lønstatistikker og –analyser og udbetaler rettidig løn og ydelser til medarbejderne, så de kan fokusere på den operative opgaveløsning.

 

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 17.12