Pressemøde delaftale 1

Pressemøde. Foto: Forsvarsministeriet

”Vi er mere end 22.000 medarbejdere, der løser helt særlige opgaver for Danmark og danskerne. Den ændrede sikkerhedspolitiske situation og de politiske ambitioner, kræver dog flere medarbejdere”, siger direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse Janni Torp Kjærgaard og fortsætter:

”Med aftenens nyhed har vi passeret en vigtig milepæl, og vi kan nu for alvor sætte gang i at styrke forsvaret og skabe bedre vilkår for vores ansatte og soldater. Foran os venter et arbejde med at omsætte de politiske aftaler til konkrete planer, aktiviteter og initiativer”.

Moderne og attraktiv arbejdsplads

Det er en afgørende forudsætning for forsvarets opbygning, at vi kan tilknytte og tiltrække flere ansatte. Derfor er der truffet politisk beslutning om at investere i tiltag på HR- og uddannelsesområdet.

Ambitionen er, at vi skal tilbyde gode rammer og attraktive arbejdspladser, så vi kan tiltrække, tilknytte og udvikle dygtige militære og civile kollegaer nu og i fremtiden. Med den første delaftale er der taget vigtige skridt til at forbedre arbejdsvilkårene, idet der bliver:

  • Skabt mulighed for at uddanne ufaglært personel fra konstabel- og sergentgruppen, der kan ansættes som militære lærlinge med løn.
  • Oprettet et nyt bemandingssystem med mere målrettet styring af personelressourcer.
  • Styrket mobilitetsfremmende tiltag som fx kompensation for geografisk fleksibilitet hos medarbejdere.
  • Nedbragt den anvendte tid på administration, transport mm. for Hjemmeværnets frivillige til fordel for løsning af operative opgaver.
  • Igangsat en række øvrige initiativer.

Læs mere om delaftalen nedenfor.

Fakta

HR-initiativerne er en del af det kommende 10-årige forsvarsforlig.

Forliget skal sikre størst mulig fleksibilitet til at håndtere de forandringer, som forsvaret skal navigere i over de kommende 10 år.

Initiativerne gælder for hele Forsvarsministeriets område og er udviklet i samarbejde med både medarbejdere og specialister inden for en række fagområder.