En flok slædehunde fra Siriuspatruljen trækker en slæde i et snebeklædt landskab ved Station Nord. Der kan i forgrunden anes små huse og en flagstang med Dannebrog.

Vores HR-partnere er også tilstede i Grønland.  Foto: Siriuspatruljen ved Station Nord. Fotograf: Emma Kirketerp

Vores HR-partnere er fysisk placeret sammen med departementet, og de øvrige styrelser, myndigheder og operative kapaciteter.

HR-partnerne er sparringspartnere og rådgiver chefer ved koncernens styrelser og myndigheder inden for HR med vægt på generelle bemandingsspørgsmål, Ny Løn, aftaler samt implementering af centrale HR-tiltag og ledelsesinformation.

Vi leverer HR-rådgivning over telefonen til chefer og ledere og varetager HR-portalen, hvor alle chefer og medarbejdere altid har adgang til opdaterede HR-informationer.

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 14.45