Mand sidder foran en bærbar computer

   

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i FPS eller hvis du har været i betragtning til en stilling i FPS, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

Du kan også anvende whistleblowerordningen, hvis du:

 • er samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som FPS samarbejder med
 • er ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til FPS
 • har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos FPS
 • er frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos FPS
 • arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører

 

Læs mere i FAQ'en nedenfor.

FAQ

Her kan du læse mere om whistleblowerloven og vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser.

I vejledningens kapitel 6 finder du bl.a. oplysninger om, hvordan din henvendelse vil blive behandlet og registreret, hvordan vi behandler personoplysninger. I vejledningens kapitel 7 kan du læse om dine rettigheder som whistleblower og den berørte persons rettigheder.

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere


Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

Øvrige personer kan også henvende sig til FPS' Whistleblowerordning, men er ikke omfattet af whistleblowerloven.

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1.

FPS' whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

FPS' whistleblowerenhed er forankret i Ledelsessekretariatet, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på FPS' netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på FPS' hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på FPS' netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://fps.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet FPS' netværk.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til FPS eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal.

Læs mere om Datatilsynets whistleblowerordning her. 

 

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun skriftligt med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os. 

Når du indsender en indberetning til os, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

Når du indsender en indberetning til os, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Interne og eksterne whistleblowerordninger begrænser ikke offentligt ansattes ytringsfrihed, og der er således fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de gældende regler herom.


Du kan læse loven på Retsinformation. 

Din henvendelse kan også handle om, at du har brug for hjælp. Se flere muligheder for kontakt og rådgivning her:

Vi har nultolerance overfor alt form for krænkende adfærd.

En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne rådgivere (OPRK), eller du kan læse mere på respektforhinanden.dk.

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.

E-mail: FPS-KTP-OPRK@mil.dk,  tlf. 3266 5163.

 

På Forsvarets HR-portal finder du svar på spørgsmål i relation til ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m.

Hvis oplysningerne ikke kan findes på HR-portalen. så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

Besøg HR-portalen her.

Har du spørgsmål til eller henvendelser om det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, skal du i første omgang kontakte din nærmeste chef/leder. Alternativt kan du henvende dig til én fra arbejdsmiljøorganisationen.

Anmeldelse af strafbare forhold vedr. militært ansatte skal rettes til FAUK.

Tlf. 728 11080
Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 2010 7893
E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk

Veterancentrets døgntelefon - tlf. 728 19700 - er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

I Veterancentret kan du indenfor åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer.

Læs mere på Veterancentrets hjemmeside.

Støtter i fm. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Veteraner støtter veteraner
Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt.
E-mail: social@80608030.dk  
www.80608030.dk 

Gå til departementets whistleblowerordning her.

På siden finder du også links til de andre myndigheders whistleblowerordning.

Sådan indberetter du en sag

Du vælger selv, om du vil indberette din sag til FPS' interne whistleblowerordning eller til den eksterne ordning som varetages af Datatilsynet.

 

Såfremt overtrædelsen kan håndteres effektivt internt, og du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier, opfordres du dog til at benytte den interne ordning. 


Hvis du vælger at indberette via den eksterne ordning, skal du huske at gemme din 16-cifrede kode.

Bemærk, at du ikke får automatisk svar fra os - du skal selv løbende tjekke din sag.

 

Henvendelser til FPS' Whistleblowerordning, som er upartisk, foregår via et digitalt whistleblowersystem, som giver FPS mulighed for at modtage og svare på anonyme elektroniske henvendelser.


Du indberetter en sag via dette link.

Du kan også indberette en sag via fiin/fvas på FPS-KTP-Whistleblow. Bemærk, at sager indberettet via KTP'en ikke er anonyme.

Du kan også indberette en sag ved fysisk henvendelse i receptionen i FPS hovedkvarter i Ballerup på adressen:

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Lautruphøj 8

2750 Ballerup

 

Når du over for receptionen oplyser, at du ønsker at tale med repræsentanter for FPS’ whistleblowerordning, vil receptionen hjælpe dig videre ved at kontakte de rette sagsbehandlere i FPS.

Du kan også henvende dig telefonisk til FPS' reception på telefon 72819000, som kan viderestille dig direkte til repræsentanterne for FPS' whistleblowerordning. Det skal ske mandag og tirsdag kl. 0800-1600 og onsdag til fredag kl. 0800-1500.

Sidst opdateret 11. marts, 2024 - Kl. 13.19