Åben hav. I baggrunden ses ca. 15 vindmøller. I forgrunden ses en rød og sort gummi-speedbåd med fire passagerer om bord.

Marinehjemmeværnet på øvelse. Foto: Lise Wenger Rosenwanger, 2021.

I 2022 var antallet af årsværk i Forsvarsministeriets koncern (ekskl. Forsvarets Efterretningstjeneste) 21.948. Kvinder udgør 19 %.

Søjlediagrammerne illustrerer den overordnede fordeling på funktionsniveau og køn. Udfoldede tal kan ses i faktaboksen.

Søjlediagram der viser antal årsværk på Forsvarsministeriets område fordelt grupperne militære chefer, officerer, sergenter, konstabler og civile

Søjlediagram der viser antal årsværk på Forsvarsministeriets område fordelt grupperne militære chefer, officerer, sergenter, konstabler og civile

 

Bemærk at tallene ikke angiver "personer om bord" men antal årsværk (baseret på timeantallet af basislønnen), der er brugt i løbet af et kalenderår.

Deltidsansatte er omregnet til fulde årsværk. Et årsværk udgøres af 1.924 timer. Tallene er hver for sig afrundet til nærmeste hele årsværk.

Inkluderet i de samlede årsværkstal er også uniformerede ansatte i Beredskabsstyrelsen samt ansatte uden for militær rækkefølge fx musikere og lægefagligt personel uden militær føringsuddannelse. 

Definitionen af ansatte på Forsvarsministeriets område er blevet justeret i januar 2023. Tallene inkluderer nu også ansatte på særlige vilkår.

Sidst opdateret 8. august, 2023 - Kl. 13.49