Mosaik af medarbejdere fra branding-film


I 2023 var antallet af ansatte i Forsvarsministeriets koncern (ekskl. Forsvarets Efterretningstjeneste) 23.614. Kvinder udgør 21,3 %.

Søjlediagrammerne nedenfor illustrerer den overordnede fordeling på funktionsniveau og køn. Udfoldede tal kan ses via faktaboksen "Flere tal og historik".

Grafik over antal ansatte

Grafik over antal ansatte

Bemærkninger til tallene

Definitionen af ansatte medarbejdere i ministerområdet (-FE) er i 2024 blevet opdateret jf. ny HR-standard. Tallene for alle år er blevet opdateret jf. den nye opgørelsesmetode.

Opgørelsen omfatter ministerområdet, eksklusiv Forsvarets Efterretningstjeneste.

Opgørelsen omfatter ansatte medarbejdere, dvs.: Fastansatte, midlertidigt ansatte, elever (inkl. officerskadetter og sergentelever på SU), ansatte på særlige vilkår og ansatte uden daglig tjeneste (længerevarende civil uddannelse, rehabilitering af veteraner).

Opgørelsen omfatter ikke tilknyttede medarbejdere, dvs.: Værnepligtige, frivillige, reserven, timeansatte, eksternt ansatte, arbejdsskadeerstatning og tjenestefri uden løn (medarbejdere på længerevarende orlov).

Opgørelsen omfatter militære (Mx), Uniformerede (Ux), Civile (Cx), samt sergentelever på SU (X1).

 

 

Sidst opdateret 22. marts, 2024 - Kl. 15.13