I 2021 var antallet af årsværk i Forsvarsministeriets koncern (ekskl. Forsvarets Efterretningstjeneste) 21.231.

Tallene fra 2008 og til i dag er udfoldet på hovedfunktionsniveauer i nedenstående tabel. Bemærk at tallene ikke angiver "mand om bord" men antal årsværk (baseret på timeantallet af basislønnen), der er brugt i løbet af et kalenderår.

Deltidsansatte er omregnet til fulde årsværk. Et årsværk udgøres af 1.924 timer. Tallene er hver for sig afrundet til nærmeste hele årsværk.

År/ Funktions-niveau  M400 M300 M200 M100 Civile I alt
2021 370 3.552 4.627 7.296 5.386 21.231
% 1,7 16,7 21,8 34,4 25,4  

 

 

M4XX: Det militære chefniveau
M3XX: Officersgruppen
M2XX: Sergentgruppen
M1XX: Konstabelgruppen
Civile: Fx assistenter, jurister og it-medarbejdere

Inkluderet i tallene er også uniformerede ansatte i Beredskabsstyrelsen samt ansatte uden for militær rækkefølge fx musikere og lægefagligt personel uden militær føringsuddannelse. 

Sidst opdateret 7. marts, 2022 - Kl. 14.57