Åben hav. I baggrunden ses ca. 15 vindmøller. I forgrunden ses en rød og sort gummi-speedbåd med fire passagerer om bord.

Marinehjemmeværnet på øvelse. Foto: Lise Wenger Rosenwanger, 2021.

I 2022 var antallet af årsværk i Forsvarsministeriets koncern (ekskl. Forsvarets Efterretningstjeneste) 21.948.


[]-Aarsværk 2022-2023-[TODELT].jpg

Tallene er udfoldet på hovedfunktionsniveauer. Bemærk at tallene ikke angiver "personer om bord" men antal årsværk (baseret på timeantallet af basislønnen), der er brugt i løbet af et kalenderår.

Deltidsansatte er omregnet til fulde årsværk. Et årsværk udgøres af 1.924 timer. Tallene er hver for sig afrundet til nærmeste hele årsværk.


M4XX: Det militære chefniveau
M3XX: Officersgruppen
M2XX: Sergentgruppen
M1XX: Konstabelgruppen
Civile: Fx assistenter, jurister og it-medarbejdere

Inkluderet i tallene er også uniformerede ansatte i Beredskabsstyrelsen samt ansatte uden for militær rækkefølge fx musikere og lægefagligt personel uden militær føringsuddannelse. 

Definitionen af ansatte på Forsvarsministeriets område er blevet justeret i januar 2023. Tallene inkluderer nu også ansatte på særlige vilkår, i alle de viste år.

Sidst opdateret 24. februar, 2023 - Kl. 15.29