I 2020 var antallet af årsværk i Forsvarsministeriets koncern (ekskl. Forsvarets Efterretningstjeneste) 21.019.

Tallene fra 2008 og til i dag er udfoldet på hovedfunktionsniveauer i nedenstående tabel. Bemærk at tallene ikke angiver "mand om bord" men antal årsværk (baseret på timeantallet af basislønnen), der er brugt i løbet af et kalenderår.

Deltidsansatte er omregnet til fulde årsværk. Et årsværk udgøres af 1.924 timer. Tallene er hver for sig afrundet til nærmeste hele årsværk.

Bemærk, at Beredskabsstyrelsen først er inkluderet i beregningen fra 2017.

År/ Funktions-niveau  M400 M300 M200 M100 UXX Civile I alt
2020 349 3.212 4.480 7.386 420 5.172 21.019
% 1,7 15,3 21,3 35,1 2,0 24,6  

 

 

M4XX: Det militære chefniveau
M3XX: Officersgruppen
M2XX: Sergentgruppen
M1XX: Konstabelgruppen
UXX: Uden for militær rækkefølge fx musikere og lægefagligt personel uden militær føringsuddannelse. Fra 2017 er uniformerede ansatte under Beredskabsstyrelsen også inkluderet her.
Civile: Fx assistenter, jurister og it-medarbejdere

Sidst opdateret 16. april, 2021 - Kl. 15.11