Vi gør opmærksom på, at antallet af ansatte på ministerområdet ændrer sig fra år til år, hvilket vil have en påvirkning på den uforudsete afgang. Fx er antallet af officerer steget med ca. 500 siden 2016.

 

Uforudset afgang Chef-gruppen (mil.) Officers-gruppen Sergent-
gruppen
Konstabel-gruppen Civile      Total    
2023 1 111 164 758 572 1.606
2022 1 72 229 826 641 1.769
2021 0 83 196 809 426 1.514
2020 2 40 178 733 304 1.257
2019 1 51 233 797 331 1.413
2018 0 61 191 713 371 1.336
2017 2 44 166 722 382 1.316
2016 0 20 188 678 381 1.267
2015 1 39 158 642 322 1.162
2014 0 75 163 673 328 1.239


NB! Opgørelsesmetoden og begreber er i 2024 blevet standardiseret, hvorfor tallene er ca. 10% lavere end de tidligere opgørelser med en variation på ca. +/- 5%-point afhængig af kalenderår.

Bemærkninger til tallene

  • Betegnelsen ”Uforudset afgang” erstatter det hidtil anvendte ”Selvvalgt afsked” for at ensrette benævnelser i opgørelser vedrørende personalebevægelser.
  • Uforudset afgang dækker over afgange fra ministerområdet (-FE) til civilsamfundet, der betegnes som opsigelser fra medarbejderens side. Således er afgange der betegnes som afskedigelser, kontraktudløb, pensioneringer og andet, ikke med i opgørelsen.
  • Opgørelsesmetoden er blevet standardiseret i forhold til andre opgørelser vedrørende personalebevægelser, så opgørelsen nu tager udgangspunkt i alle ansatte medarbejdere.
  • Ansatte medarbejdere dækker over fastansatte, midlertidigt ansatte, elever, ansatte på social vilkår og ansatte uden daglig tjeneste (længerevarende civil uddannelse, rehabilitering af veteraner).
  • Opgørelsen er eksklusiv værnepligtige, frivillige, reserven, timeansatte, eksternt ansatte (konsulenter), arbejdsskadeerstatning og medarbejdere på længerevarende orlov (tjenestefri uden løn).
  • Opgørelsen dækker både militære, uniformerede, samt sergentelever på SU (er inkluderet i "Konstabelgruppen").
  • Som følge af standardiseringen af opgørelsesmetoder, dækker opgørelsen de seneste 10 år.

 

 

Sidst opdateret 13. marts, 2024 - Kl. 17.02