Værnepligtige fra Dansk Artilleriregiment går på en mudret vej ved en skydebane.

Værnepligtige fra Dansk Artilleriregiment  Foto: John Randeris 

Oversigt over hvor mange af de værnepligtige i Forsvaret, der er kvinder som vælger at påbegynde værnepligtsuddannelsen samt mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.

År Procent

2020

99,9

2019

99,8

2018

99,3

2017

98,8

2016

98,6

2015

96,9

2014

97

2013

96,9

2012

95,8

2011

95

2010

91

2009

89

2008

88

2007

87

2006

76

 

Værnepligtige (påbegyndte) i Forsvaret fordelt på værn og køn i 2020

År Køn Hæren Søværnet Flyvevåbnet Total %
2020 Mænd 3.344 132 117 3.593  
  Kvinder 935 50 43 1.028 22,20
  Total 4.289 182 160 4.631  

 

Værnepligtige (færdiguddannede) i Beredskabsstyrelsen

I 2020 blev der leveret 429 færdiguddannede værnepligtige til Beredskabsstyrelsen heraf 17,95 % kvinder.

 

Frivillighed

Da vi opgør værnepligtige på, hvor mange der færdiguddannes (og ikke hvor mange, der møder frem), har vi ikke den samme statistik for frivillighed i Beredskabsstyrelsen, som vi har for Forsvaret.

 

Der er dog ikke siden 2012 på lodnummer tvangsudskrevet værnepligtige til Beredskabsstyrelsen, ligesom størstedelen af de værnepligtige, ligesom i Forsvaret, er hhv. kvinder som vælger at indgå tjeneste på værnepligtslignende vilkår og mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.

Sidst opdateret 7. januar, 2021 - Kl. 17.46