Værnepligtige (både mænd og kvinder) fra Søværnet står i geledder med ryggen til kameraet. De har hvide uniformer med blå krave på og kasketter.

Den værnepligtige besætning står opmarcheret i forbindelse med kongeskibet Dannebrogs sommertogt i 2023. Foto: Kongehuset

Oversigt over hvor mange af de værnepligtige i Forsvaret, der er kvinder som vælger at påbegynde værnepligtsuddannelsen samt mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.

År

Procent

2023

100,00

2022

100,00

2021

99,9

2020

99,9

2019

99,8

2018

99,3

2017

98,8

2016

98,6

2015

96,9

2014

97

2013

96,9

2012

95,8

2011

95

2010

91

2009

89

2008

88

2007

87

2006

76

 

Værnepligtige (påbegyndte) i Forsvaret fordelt på værn og køn i 2023

År

Køn

Hæren

Søværnet

Flyvevåbnet

Total

%

2023

Mænd

3.315

132

88

3.535

 
 

Kvinder

1.024

80

78

1.182

25,1

  Total 4.339 212 166 4.717  


Se tal fra tidligere år under 'Historik' i faktaboksen.


Værnepligtige (færdiguddannede) i Beredskabsstyrelsen

I 2023 uddannede Beredskabsstyrelsen 523 værnepligtige heraf 27,7 % kvinder.

 

Frivillighed i Beredskabsstyrelsen

Da vi opgør værnepligtige på, hvor mange der færdiguddannes (og ikke hvor mange, der møder frem), har vi ikke den samme statistik for frivillighed i Beredskabsstyrelsen, som vi har for Forsvaret.

 

Der er dog ikke siden 2012 på lodnummer tvangsudskrevet værnepligtige til Beredskabsstyrelsen, ligesom størstedelen af de værnepligtige, ligesom i Forsvaret, er hhv. kvinder som vælger at indgå tjeneste på værnepligtslignende vilkår og mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.

Sidst opdateret 24. maj, 2024 - Kl. 10.04