Værnepligtige fra Dansk Artilleriregiment går på en mudret vej ved en skydebane.

Værnepligtige fra Dansk Artilleriregiment  Foto: John Randeris 

Oversigt over hvor mange af de værnepligtige i Forsvaret, der er kvinder som vælger at påbegynde værnepligtsuddannelsen samt mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.

År Procent

2021

99,9

2020

99,9

2019

99,8

2018

99,3

2017

98,8

2016

98,6

2015

96,9

2014

97

2013

96,9

2012

95,8

2011

95

2010

91

2009

89

2008

88

2007

87

2006

76

 

Værnepligtige (påbegyndte) i Forsvaret fordelt på værn og køn i 2021

År Køn Hæren Søværnet Flyvevåbnet Total %
2021 Mænd 3.222 128 113 3.463  
  Kvinder 1.111 85 111 1.307 27,40
  Total 4.333 213 224 4.770  

 

Værnepligtige (færdiguddannede) i Beredskabsstyrelsen

I 2021 uddannede Beredskabsstyrelsen 533 værnepligtige heraf 20,8 % kvinder.

 

Frivillighed

Da vi opgør værnepligtige på, hvor mange der færdiguddannes (og ikke hvor mange, der møder frem), har vi ikke den samme statistik for frivillighed i Beredskabsstyrelsen, som vi har for Forsvaret.

 

Der er dog ikke siden 2012 på lodnummer tvangsudskrevet værnepligtige til Beredskabsstyrelsen, ligesom størstedelen af de værnepligtige, ligesom i Forsvaret, er hhv. kvinder som vælger at indgå tjeneste på værnepligtslignende vilkår og mænd som frivilligt påtager sig værnepligten.

Sidst opdateret 29. marts, 2022 - Kl. 10.37