Tallene fra 2008 og til i dag er udfoldet på hovedfunktionsniveauer i nedenstående tabel.

 

Bemærk at tallene ikke angiver "mand om bord" men antal årsværk (baseret på timeantallet af basislønnen), der er brugt i løbet af et kalenderår.

 

Deltidsansatte er omregnet til fulde årsværk. Et årsværk udgøres af 1.924 timer. Tallene er hver for sig afrundet til nærmeste hele årsværk.

 

Bemærk, at Beredskabsstyrelsen fra 2017 er inkluderet i beregningen.

År/Funktions-niveau

M4XX M3XX M2XX M1XX UXX Civile I alt
2019 339 3.195 4.461 6.990 407 5.048 20.439
% 1,66 15,63 21,28 34,20 1,99 24,70  
               
2018 334 3.194 4.382 7.161 405 4.944 20.420
% 1,64 15,64 21,46 35,07 1,98 24,21  
               
2017 346 3.063 4.380 7.210 421 5.274 20.694
% 1,67 14,80 21,17 34,84 2,03 25,49  
               
2016 343 3.027 4.289 7.193 165 4.737 19.755
% 1,74 15,32 21,71 36,41 0,84 23,98  
               
2015 338 3.167 4.236 6.996 161 4.624 19.522
% 1,73 16,22 21,70 35,84 0,82 23,69  
               
2014 353 3.372 4.295 6.953 170 4.682 19.823
1,78 17,01 21,67 35,08 0,86 23,62  
               
2013  381 3.600 4.545 7.543 186 5.974 22.228
1,71 16,2 20,45 33,93 0,84 26,88  
               
2012  398 3.585 4.547 7.398 208 6.094 22.228
1,79 16,13 20,46 33,28 0,94 27,42  
               
2011  405 3.554 4.547 7.305 228 6.181 22.220
1,82 15,99 20,46 32,88 1,03 27,82  
               
2010 407 3.349 4.855 7.866 248 6.276 22.999
% 1,77 14,56 21,11 34,20 1,08 27,29  
               
2009 415 3.191 4.814 8.243 243 6.557 23.462
% 1,77 13,6 20,52 35,13 1,04 27,96  
               
2008 418 3.193 4.441 7.670 239 6.402 22.363
% 1,87 14,28 19,86 34,30 1,07 28,63  

 

M4XX: Det militære chefniveau
M3XX: Officersgruppen
M2XX: Sergentgruppen
M1XX: Konstabelgruppen
UXX: Uden for militær rækkefølge fx musikere og lægefagligt personel uden militær føringsuddannelse. Fra 2017 er uniformerede ansatte under Beredskabsstyrelsen også inkluderet her.
Civile: Fx assistenter, jurister og it-medarbejdere

 

Sidst opdateret 24. august, 2020 - Kl. 14.39