Parade med FN-soldater i Libanon på FN-missionen UNIFIL i 2010.

Parade med hold 2 på missionen UNIFIL i Libanon 2010. Foto: Kim Vibe Michelsen  

372 veteraner er per 1. februar 2023 tilkendt erstatning for skader pådraget under FN-udsendelse. Det sker efter at FN har færdigbehandlet ca. 85 procent af de 441 sager, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har oversendt siden 2016.

Det betyder, at 372 veteraner nu kan se frem til at modtage erstatning for skader pådraget under FN-udsendelse. Det sker efter at Danmark siden 2016 har arbejdet aktivt for at fremskynde FN’s sagsbehandling af erstatningssager til FN-veteraner, der har fået varigt funktionsevnetab.

De berørte veteraner er blevet orienteret via Digital Post. FN har behandlet 383 sager og 372 er tilkendt erstatning, mens 11 veteraner har fået afslag fra FN på deres ansøgning om erstatning.

FN har oplyst, at de forventer, at resten af de sager, der vedrører nu lukkede missioner vil være færdigbehandlet senest 30. juni 2023. FPS har påklaget fire afgørelser på vegne af veteraner.