Billede fra pride-paraden 2022 i København. Billedet er tage en anelse oppefra, og personerne på billedet har alle ryggen til. Forrest i billedet ses en mand i uniform. Resten er primært civile deltagere i ens mørkeblå t-shirts med logoer på ryggen. Alle deltagere flager med små regnbueflag.

Forsvaret deltog også i Pride-paraden i 2022. Foto: Maria Lillegaard Hansen

Årets Pride-parade finder sted lørdag den 19. august i København med start ved Frederiksberg Rådhus. Og igen i år deltager Forsvaret sammen med Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet, departementet og de øvrige styrelser i paraden.

”Vi deltager for at understrege, at vi er en rummelig arbejdsplads. Forsvaret, Beredskabet og det øvrige ministerområde er for dem, der kan og vil. Vi diskriminerer ikke i forhold til social baggrund, kønsidentitet, kultur, religion, seksualitet og etnicitet. Det er dine kompetencer og evner, der er i fokus”, siger Janni Torp Kjærgaard, direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Deltagelse i parade er frivillig, og alle ansatte på Forsvarsministeriets område er velkomne til at deltage. Ministerområdet går i gruppen #servewithpride, der blandt andet også tæller Hovedstadens Beredskab.

Læs mere om Copenhagen Pride Parade her.