En pige står med ryggen til kameraet med en militær rygsæk på, hvor der er to dannebrogsflag i. I forgrunden kan man se soldater i parade.

Foto: Celine Emma La Cour  

”Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond” uddeler årligt 2 legatportioner á kr. 15.000 til børn af Forsvarets befalingsmænd af linien samt officerer på det militære lederniveau, til uddannelse ved statens højere læreanstalter eller anden videregående uddannelse. Der tildeles ikke legat til børn af officerer på det militære chefniveau.

Ansøgerne prioriteres i forhold til, om de er optaget på et fremtidigt studieophold i udlandet, har afsluttet en bacheloruddannelse og er værdig trængende.

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside, dcl.aula.dk, eller ved henvendelse til skolen hos skolesekretær Maria Sandberg på tlf. 3366 2190.

Det udfyldte ansøgningsskema samt bilag sendes senest den 29. april 2022 til Område Amager via Digital Post på Borger.dk med emnetekst ”Legat - att. Svend Alleslev”.

Legatet kommer normalt til udbetaling i oktober/november måned.