Collage af seks billeder. Billederne viser de seks personer der deltager i seniorkampagnen.

Foto: Nicolas Egedorf


Den 1. november går en intern kampagne i gang, på tværs af Forsvarsministeriets område, som skal gøre opmærksom på de muligheder, der er for at få en senkarriere med mening - for medarbejder såvel som arbejdsgiver.

Kampagnen består af seks korte videoer, hvor vi møder Jacob fra Beredskabsstyrelsen, Marianne fra Personalestyrelsen, Ulrich fra Hæren, Bent fra Hæren, Klaus fra Søværnet, og Michael fra Flyvevåbnet og Hjemmeværnet, der alle er 55+ og fortæller om deres erfaring med seniorordninger og ønsker for egen senkarriere.

Videoerne er suppleret af plakater med de seks medarbejdere, som vil være synlige på tjenestestederne og digitale platforme fra den 1. november.

Der er desuden oprettet et seniorsite på ministerområdets HR-portal med materiale, der afspejler seniorpolitikken og de eksisterende senior- og retræteordninger. Materialet består bl.a. af information og vejledning om seniorsamtaler, -ordninger og -aftaler samt en Q&A. Materialet vil løbende blive opdateret i takt med, at den centralt aftalte seniorbonus eller øvrige tiltag implementeres.

 

Om seniorpolitikken

I foråret 2021 lancerede Forsvarsministeriet en seniorpolitik, som giver medarbejderne ret til en bedre planlægning af deres senkarriere. Fx indføres årlige seniorsamtaler for alle, der er fyldt 55 år.

Seniorpolitikken er blevet til i et tæt samarbejde med de faglige organisationer, der repræsenterer både militære og civilt ansatte. Den tager udgangspunkt i, at medarbejderne på området er meget forskellige og har forskellige ønsker til deres senkarriere. Politikken vil frem mod 2. kvartal 2022 blive udbygget med flere tiltag og vejledninger.

Materialer m.m.