Stockfoto af en kvindehånd der putter en mønt i en lyserød sparegris

 

”Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond” uddeler årligt 2 legatportioner á kr. 15.000 til børn af Forsvarets befalingsmænd af linien samt officerer på det militære lederniveau, til uddannelse ved statens højere læreanstalter eller anden videregående uddannelse. Der tildeles ikke legat til børn af officerer på det militære chefniveau.

Ansøgerne prioriteres i forhold til, om de er optaget på et fremtidigt studieophold i udlandet, har afsluttet en bacheloruddannelse og er værdig trængende.

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside eller ved henvendelse til skolen hos skolesekretær Maria Sandberg eller skoleleder Lone Laursen på tlf. 3366 2190.

Det udfyldte ansøgningsskema samt bilag sendes senest den 30. april 2021 til Område Amager via Digital Post på Borger.dk med emnetekst ”Legat - att. Svend Alleslev”.

Legatet kommer normalt til udbetaling i oktober/november måned.