Efter at have været direktør for Forsvarsministeriets Personalestyrelse siden 15. juni 2015, overlader Laila Reenberg roret til vicedirektør John Boye, som vil være fungerende direktør indtil stillingen er besat. Og det er ikke en helt almindelig HR-organisation, Laila Reenberg giver videre. Som statens største HR-organisation følger en særlig forpligtelse til at gøre en forskel for dem, der sørger for Danmarks og rigets sikkerhed - nogle gange med livet som indsats.

Udvikling, omstilling og kundefokus
Laila Reenberg har været direktør for hele ministerområdets HR-organisation over to forligsperioder, hvor der både har været fokus på effektiviseringer og på udvikling af HR-organisationen. Det kræver et helt særligt mindset, som Laila Reenberg udtrykker det:

- Personalestyrelsen er en kæmpestor rekrutteringsmaskine med mange tusinde årlige rekrutteringer til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og det er vigtigt at have et mindset, hvor den enkelte ikke forsvinder i den store mængde. Vores operative kapaciteter løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed, som kræver mere end almindelig HR.

Personalestyrelsen har løbende udviklet og omstillet HR-funktionen, så den i dag er slankere og mere fokuseret end for seks år siden. Der er dedikeret flere resurser til den direkte støtte til ministerområdets operative myndigheder - fx med oprettelsen af decentrale HR-partnerfunktioner tættere på de operative enheder. Og det er en vigtig del af Personalestyrelsens dna, at den hurtigt skal kunne omstille sig til nye opgaver og behov.

”Personalestyrelsen har sat sit præg på mig”
I de senere år har flere kvinder end nogensinde før har valgt at prøve kræfter med en karriere i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. #Metoo har fyldt i samfundsdebatten og på ministerområdet, der som en af de første organisationer iværksatte særlige undersøgelser og kampagneindsatser til håndtering af krænkende adfærd. Det seneste år har Covid-19 vendt bunden i vejret på de fleste arbejdspladser, og Personalestyrelsen har haft travlt med at rådgive ministerområdet om retningslinjer og ansættelsesvilkår og bistå med rekrutteringer og aftalegrundlag til særlige Covid-19-opgaver.

Når man spørger Laila Reenberg, hvad hun selv vil fremhæve fra sin tid i Personalestyrelsen, er det dog hverken forsvarsforlig, kvindelige ansøgere, #metoo eller Covid-19:

- Jeg vil fremhæve de mange dygtige og dedikerede medarbejdere, som har været med til at levere hurtige og professionelle løsninger, og som dygtigt har omstillet sig til skiftende behov fra ministerområdets operative opgaveløsning i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Jeg vil huske sammenholdet, samarbejdet og kulturen. Det har været seks lærerige, udfordrende og sjove år. Sammen har vi sat vores præg på noget af det vigtigste, man kan beskæftige sig med, nemlig HR. Der er en helt særlig ånd i Personalestyrelsen, og jeg håber, at jeg har været med til at præge Personalestyrelsen. Personalestyrelsen har i hvert fald sat sit præg på mig.

Stillingen som direktør for Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan søges inden den 8. april på Forsvarets karrieresite.

Mere om Personalestyrelsen

Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR. Se hele vores kernefortælling her. 

Personalestyrelsen er organiseret i tre divisioner, et ledelsessekretariat, en rådgivningsafdeling og Veterancentret.

Læs mere om organisationen her.