Gruppe af soldater fotograferet med ryggen til i gården på Frederiksberg Slot.

Kadetter ved Frederiksberg Slot som huser Hærens Officersskole. Foto: Stine Schjødt Nielsen

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har modtaget et rekordhøjt antal ansøgninger til officersuddannelsen. I alt har vi modtaget næsten 800 ansøgninger fordelt på syv forskellige officersretninger.

Ansøgerne skal nu igennem en afprøvningsproces, inden de kan blive endeligt optaget på uddannelsen. Som følge af situationen med COVID-19 har det imidlertid ikke været muligt at gennemføre afprøvningen som normalt, da dele af afprøvningen kræver fysisk fremmøde, som eksempelvis Forsvarets Fysiske Basistest.

”Det er virkelig glædeligt, at så mange unge ønsker at være officerer. Det betyder jo, at de vil være med til at passe på fremtidens Danmark. I en verden med et stadig mere komplekst sikkerhedsbillede er der i den grad brug for stærke og dedikerede kompetencer,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Personalestyrelsen har derfor planlagt en god og alternativ løsning for gennemførelse af afprøvningen, så det sker på en sundhedsmæssig forsvarlig vis, og så det flotte ansøgertal hurtigst muligt kan blive omsat til nye officersstuderende.

”Vi tester blandt andet ansøgernes sociale kapacitet, ledelsespotentiale og kognitive evner, men har fravalgt den fysiske test for at minimere smitterisikoen. Vi har lagt et stort arbejde i at tilrettelægge afprøvningen efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og samtidig sikre os, at vi får et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag på ansøgerne,” forklarer Karsten Grejsen, der er chef for afprøvningen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, og uddyber:

”Normalt er det mindre end 5 procent, der ikke består den fysiske basistest, og tæt ved 100 procent består den efterfølgende test. Derfor er det vores vurdering, at vi fortsat har gode forudsætninger for at gennemføre afprøvningen, og vi ser rigtig meget frem til at tage i mod de mange håbefulde ansøgere i de kommende uger.”

Har du søgt om optagelse på officersuddannelsen, vil du løbende modtage informationer om afprøvningen via mail og i din e-Boks.

Den resterende afprøvning løber fra nu af og frem til uge 25.