Seks værnepligtige i uniform og med oppakning går over en grøn græsmark.

Værnepligtige på øvelse. Foto: Militærfoto.dk

I september 2019 lancerede forsvarsministeren og forsvarschefen fem initiativer for at modvirke seksuel chikane og krænkende adfærd i Forsvaret og de øvrige styrelser på ministerområdet.

Nu skaber vi yderligere opmærksomhed med en central kampagne på tværs af ministerområdets myndigheder. Forsvarsministeriet skal være en tryg og god arbejdsplads for alle. Det skal være tydeligt, at der er nultolerance over for krænkende adfærd, og at der er støtte til dem, der oplever krænkelser. Det er først og fremmest en ledelsesopgave, men det er noget, alle skal være opmærksomme på.

”De værdier, vi kæmper for ude i verden, skal vi selvfølgelig også stå på mål for herhjemme. Krænkende adfærd tolereres ikke i det danske forsvar. Det er væsentligt, at alle er helt klar over det – og også, at de ved, hvordan de skal reagere, og hvor de skal henvende sig, hvis de selv eller andre udsættes for uacceptabel adfærd” , siger forsvarsminister Trine Bramsen. 

Kampagnen består af plakater og foldere på de lokale tjenestesteder og hjemmesiden respektforhinanden.dk, hvor chefer, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen kan finde hjælp og værktøjer til håndtering og forebyggelse af krænkende adfærd.

”Vi sætter kampagnen i gang, fordi vi har et fælles ansvar for at behandle hinanden med respekt. Krænkende adfærd er helt uacceptabelt og ikke noget, der skal overlades til den enkelte at håndtere. Det er først og fremmest en ledelsesopgave, men vi har alle sammen et ansvar for at sikre en kultur, hvor vi behandler hinanden ordentligt. Det gør vi opmærksom på via plakater, foldere og på hjemmesiden respektforhinanden.dk”, siger direktør for Personalestyrelsen, Laila Reenberg.

Kampagnen skal understøtte de lokale indsatser på tværs af ministerområdet, hvor chefer, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationer skaber yderligere opmærksomhed om ministerområdets holdning og den enkeltes handlemuligheder. 

Læs mere på www.respektforhinanden.dk