Tegning af en ung mand, der bliver hentet af politiet og kørt til Forsvarets Dag.

Udklip fra Digitaliseringsstyrelsens video om, hvorfor det er vigtigt at tjekke sin digitale postkasse.

Politiet anholder desværre en del unge mænd, der ikke møder op til Forsvarets dag. Det er rigtig vigtigt, at de unge læser deres digitale post – ikke bare fra Forsvaret, men også fra andre offentlige institutioner. Der er ikke nogen, der har interesse i, at de får bøder eller skal fremstilles af Politiet til Forsvarets Dag.

Vi registrerede en stigning i antallet af udeblivelser til Forsvarets Dag, da vi i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overgik til digitale indkaldelser i 2015. Kurven er siden knækket, så vi i dag næsten er tilbage på niveau, fra før vi begyndte med digitale indkaldelser af unge.

Siden overgangen til digitale indkaldelser har vi igangsat en række tiltag for at nedbringe antallet af udeblivelser. Vi sender i dag et rykkerbrev med almindelig post, vi kører kampagner på SoMe og web, vi har indført en sms-ordning, ligesom vi samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen om at udbrede budskabet om digital post. Senest har vi sørget for, at forældre til unge mænd, der står foran sessionsbehandling på Forsvarets dag, får en pop-up-besked, når de logger på borger.dk.

Vi opfordrer til, at alle borgere læser deres digitale post, og specielt de 18-årige unge mænd skal være opmærksomme, da det kan have alvorlige konsekvenser ikke at reagere på breve i den digitale postkasse. På trods af, at mange frivilligt melder sig til værnepligtstjeneste, er det dog stadig en pligt, for mænd, at møde til session på Forsvarets Dag, når de bliver indkaldt.

I Digitaliseringsstyrelsens film kan du blive klogere på, hvorfor det er vigtigt at holde øje med sine digitale postkasse. Klik her for at se filmen.