[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Under overskriften ”Vicedirektør tilbød sin direktørs mand drømmejob og fik 85.000 kr. i vederlag” har netmediet olfi.dk i dag publiceret en historie, der antyder, at der skulle være en sammenhæng mellem beordringen af direktøren for Forsvarsministeriets Personalestyrelse Laila Reenbergs mand i en stilling som chef for 2. eskadre og tildelingen af et vederlag (paragraf 5) til hendes vicedirektør Peter Wass for hans indsats i 2018. 

Det skal i anledning af artiklen understreges, at der selvsagt ingen sammenhæng er mellem den omtalte beordring og tildeling af det årlige vederlag. Peter Wass har således de sidste fem år modtaget paragraf 5-vederlag i størrelsesordenen 75.000 - 85.000 kr., hvilket også fremgår af den aktindsigt, som netmediet olfi.dk har modtaget svar på om chefers vederlag. 

Historien er gengivet af flere landsdækkende medier, som dog også har rettet artiklerne, så den omtalte ansættelse og vederlaget ikke kædes sammen.

  • Engangsvederlag til chefer fastsættes af den øverste ledelse i den enkelte styrelse, efter forhandling med den enkelte chef.
  • Engangsvederlag kan fx ydes som honorering for særlig indsats, resultatløn eller honorering af merarbejde.
  • Engangsvederlag over 100.000 kr. skal godkendes af Forsvarsministeriets departement.
  • Det er Forsvarsministeriets departement, der fastsætter engangsvederlag til styrelsescheferne. ​