[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Den 1. januar 2019 trådte en lovændring i kraft, som etablerer en fremadrettet ligestilling af alle veteraner uafhængigt af tidspunkt for tilskadekomst.*

Lovændringen betyder, at de veteraner, som har en anerkendt arbejdsskade som følge af udsendelse i international mission før 14. august 1996, kan være berettiget til kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte (aktstykke 426) fra skadestidspunktet og frem til fastsættelsen af den varige méngrad. De samme veteraner kan også være berettiget til en løbende livsvarig ydelse (aktstykke 425), dog tidligst fra 1. januar 2018.

De omtalte ordninger forudsætter, at veteranen opfylder visse betingelser, som er beskrevet her.

Har du allerede ansøgt om en eller begge ordninger?
Hvis du allerede har ansøgt om en eller begge ordninger, og lovændringen omfatter dig, har vi den 3. januar 2019 skrevet til din digitale postkasse.
Har du ikke modtaget en skrivelse, bedes du henvende dig til os.

Du kan skrive til os over en sikker forbindelse her.

Har du ikke ansøgt om ordningerne? Send os en ansøgning
Hvis du har været udsendt i international mission før 14. august 1996 og under udsendelsen fik en arbejdsskade, som er anerkendt, kan du være berettiget til ydelserne. Du bedes derfor skrive til os, også selvom du tidligere har modtaget et afslag.

Du kan skrive til os over en sikker forbindelse her.

I din henvendelse bedes du oplyse, om du har en anerkendt arbejdsskade som følge af din udsendelse i international mission før 14. august 1996. Vi vil derefter behandle din sag hurtigst muligt. Ansøgningstidspunktet afgør rækkefølgen.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du rette telefonisk henvendelse på 32 66 51 53. Kontoret har telefontid mandag til torsdag kl. 9:00 til kl. 12:00.


*Lov nr. 1539 af 18. december 2018 om ændring af lov om forsvarets personel (udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt personel)