Nærbillede af computerkeyboard

 

Der er nu åbnet for ansøgning til en helt ny værnepligtsuddannelse: cyberværnepligten. Cyberværnepligten skal bidrage til at styrke cybersikkerheden og træne de værnepligtige i at sikre sig mod trusler fra cyberspace. Fra i dag har unge mænd og kvinder mulighed for at søge en af pladserne på de første hold.

”Dagligt er danske myndigheder eller virksomheder udsat for forsøg på cyberangreb. Det understreger truslernes alvor. I fremtiden får vi brug for flere, der vil beskytte Danmark mod fjender på nettet. Derfor opretter vi cyberværnepligten. Jeg håber, at mange unge vil vælge at udvikle deres digitale færdigheder i Forsvaret gennem den nye værnepligt - til gavn for dem selv og for hele Danmark”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Det første hold af cyberværnepligtige begynder i februar 2020. Cyberværnepligtsuddannelsen varer 10 måneder og indledes med en almindelig værnepligtsuddannelse i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet på fire måneder. Herefter følger en uddannelse inden for it og et cybergrundforløb, der vil give kompetencer i forhold til basal cyberbeskyttelse af it-netværk. 

En gruppe værnepligtige på øvelse på vej over en forhindring.


”Som cyberværnepligtig bliver du trænet i at beskytte mod trusler som hacking og andre cyberangreb. Du kommer bl.a. til at lære at monitere, identificere og træffe foranstaltninger til at modgå angreb”, fortæller major Torben fra Føringsstøtteregimentet i Fredericia, hvor cybergrundforløbet finder sted.

Uddannelsen afsluttes med et praktikforløb og en cyberøvelse, som gennemføres med støtte fra Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed. 

Den nye værnepligt kører som en forsøgsordning over de næste tre år, og det er et af flere initiativer i Forsvaret for at styrke cyberbeskyttelsen af Forsvarets taktiske kapaciteter.

Der vil årligt blive optaget 30 personer på uddannelsen. For at blive optaget skal man bl.a. være erklæret egnet eller begrænset egnet på Forsvarets Dag og have et godt kendskab til it. Læs mere her.

Pressekontakt
Information om uddannelsen: FKO-presse@mil.dk, tlf. 7020 0440.

Information om rekruttering til uddannelsen: FPS-presse, fps-le-kom1@mil.dk, tlf. 3266 5009.

Uddrag af Forsvarsforliget 2018-2023
Beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb styrkes væsentligt i den kommende forligsperiode. Sensornetværk udbygges, der etableres et cybersituationscenter, og Center for Cybersikkerheds analytiske og forebyggende kompetencer styrkes. Der afsættes en pulje på 500 mio. kr. til håndtering af fremtidens cyberudfordringer, og samtidig styrkes og fokuseres forskningen og uddannelsesindsatsen, så Danmark er på forkant med de nyeste udviklinger i de kommende år. Læs mere om forliget på Forsvarsministeriets hjemmeside

Kort om værnepligtsuddannelserne
Der er i 2020 ca. 5.200 værnepligtspladser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Dette tal er, som led i seneste forsvarsforlig, øget i forhold til 2018, hvor der var ca. 4.600 værnepligtspladser. 95-98 % af pladserne besættes med unge, der indgår en frivillig aftale om at gennemføre værnepligtsuddannelsen.

I Danmark har mænd værnepligt, og kvinder har mulighed for at indgå en aftale på værnepligtslignende vilkår. Kvinderne er ikke bundet af pligten og kan opsige værnepligtsaftalen undervejs i forløbet.

Mænd indkaldes automatisk til Forsvarets Dag i det år, de fylder 18 år, og det er obligatorisk at deltage. Kvinder inviteres til Forsvarets Dag, når de fylder 18, og det er frivilligt, om de vil deltage.

Til Forsvarets Dag vurderes det, om man er egnet til værnepligtstjeneste, og man kan herefter blive indkaldt til værnepligtsuddannelse ved Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet eller Beredskabsstyrelsen.

Værnepligtsuddannelserne er forskellige alt efter værn og tillige inden for værnet. Varigheden varierer fra 4 til 12 måneder.

Man får som værnepligtig 7.948,51 kr./mdr. (skattepligtigt) samt 215 kr. pr. kalenderdag i kostgodtgørelse (skattefrit).

Som værnepligtig bor man på kasernen, flyvestationen, flådestationen eller beredskabscentret i hverdagene, og man har som udgangspunkt fri i weekenderne.

Værnepligtsuddannelsen er en basisuddannelse inden for ét af de tre værn hos Forsvaret (Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet) eller i Beredskabsstyrelsen.