[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Der kan nu søges et legat fra ”Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond”.

Fondet uddeler årligt to legatportioner á kr. 15.000 til børn af Forsvarets befalingsmænd af linien samt officerer på det militære lederniveau, til uddannelse ved statens højere læreanstalter eller anden videregående uddannelse. Der tildeles ikke legat til børn af officerer på det militære chefniveau.

Ansøgerne prioriteres i forhold til, om de er optaget på et studieophold i udlandet, har afsluttet en bacheloruddannelse og er værdig trængende.

Sådan søger du
Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside www.dcl.kk.dk eller ved henvendelse til skolesekretær Maria Sandberg eller skoleleder Lone Laursen på tlf. 3366 2190. Ansøgningsskema samt bilag indsendes senest den 30. april 2019 til:
 
Den Classenske Legatskole
Vester Voldgade 98
1552 København V

Legatet kommer normalt til udbetaling i oktober/november måned.