[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

I 2015 blev officersuddannelsen omlagt, hvilket bl.a. betød, at FPS måtte målrette rekrutteringsindsatsen til nye segmenter, som fx bachelorer og professionsbachelorer. Det er glædeligt, at kendskabet til og interessen for officersuddannelsen nu har nået bachelorerne i sådan en grad, at der er slået rekord i antal ansøgninger. 

Selvom afprøvningen af ansøgerne først afsluttes medio juni, er FPS meget tilfredse med resultatet: 

"Først og fremmest glæder jeg mig over, at interessen for officersuddannelsen er steget igen i år. Det er den største interesse, der er udvist for uddannelsen, siden vi i 2015 lancerede den nye officersuddannelse. Samtidig er det opløftende, at ca. 20 procent af ansøgerne igen i år er kvinder", mener oberstløjtnant Peter Gutfeld, der er rekrutteringschef i FPS.

Han uddyber: "Som HR-organisation for hele ministerområdet, er det vigtigt, at vi kan rekruttere fra alle segmenter til Forsvarets uddannelser. Med 614 ansøgere, heraf 123 kvinder, er vi godt på vej. Vi er opmærksomme på, at der indtil videre er tale om ansøgninger – først senere på året ved vi, hvor mange af ansøgerne, der bliver erklæret egnet og kan træde ind på officersuddannelsen. Men på nuværende tidspunkt, kan vi godt tillade os at være tilfredse.

I sidste ende handler det om at tiltrække de rette kompetencer til Forsvaret og fremtidssikre vores rekrutteringsbase og Forsvarets opgaveløsning. Hvis vi kan medvirke til at udvide opmærksomheden på Forsvaret som en spændende uddannelsesinstitution og arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at udfolde og udvikle sine kompetencer, har vi opnået meget", slutter Peter Gutfeld. 

Fakta
  • Pr. 15. marts har FPS modtaget 614 ansøgninger, hvoaf 123 er fra kvinder.
  • Der er i alt syv forskellige retninger af officersuddannelsen. 
  • Uddannelsen udbydes i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet og tager ca. 2,5 år.
  • Interessen har været størst for uddannelsen til Taktisk Officer i Hæren og Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet.
  • Der kan fortsat søges til officersuddannelserne i Søværnet samt til Kontrol & Varsling i Flyvevåbnet.
  • Adgangskravet er en bachelor- eller professionsbachelor. Desuden skal du bestå en optagelsesprøve, hvor Forsvaret afprøver dine lederegenskaber, dine evner som soldat og din fysiske form. 
  • Ved studiestart blandes holdene, så de består af ansøgere fra både bachelorsegmentet og fra Forsvaret.  
  • Officersuddannelsen er lønnet; 22.500 kr./md.


Læs mere om uddannelsen på blivofficer.dk.