[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Hvad har dronepiloter, flyveledere og piloter til fælles med unge gamere? Umiddelbart en hel del, hvis du spørger Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som lige nu målrettet rekrutterer unge gamere til en række af Forsvarets ca. 50 forskellige uddannelser.

Forsvaret skal løbende tilpasses fremtidens opgaver, og flere uddannelser og job i Forsvaret efterspørger de evner, som særligt er udviklet hos unge gamere.

Forskning viser, at visse computerspil styrker en spillers evne til at håndtere flere situationer på samme tid, evnen til at holde et godt overblik og hurtigt flytte opmærksomheden uden at miste fokus. Unge gamere udvikler ofte en hurtig reaktions- og beslutningsevne, de kan samarbejde, koordinere og visualisere, og så har de en udvidet rumlig orientering, hvilket er evner, som man kan drage fordel af under udvælgelsen til fx flyveleder- og pilotuddannelsen.

”Når vi afprøver ansøgere til fx flyvelederuddannelsen, fokuserer vi blandt andet på rumlig intelligens, strategisk sans, hurtig reaktionsevne og evnen til at holde et roligt overblik selv under stærkt pres – og det er blandt andet evner, som er afgørende, når man spiller krævende computerspil”, lyder det fra Jimmi Andreasen, ledende psykolog i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Det er en af grundene til, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse nu iværksætter en målrettet rekrutteringsindsats blandt unge gamere, og indleder et samarbejde med Esport Danmark, som er det danske forbund for elektronisk sport i Danmark.


DM i esport. Foto: Lasse Olsson

”For Forsvarsministeriets Personalestyrelse er esporten en indgang til en gamermålgruppe, hvorfra vi kan rekruttere unge med gamerkompetencer. Vi kan inden for denne målgruppe markedsføre særligt relevante uddannelser, øge kendskabet til karrieremuligheder og skabe relevant kobling til Forsvaret som brand”, lyder det fra Ronny Vossen, specialkonsulent og tovholder på projektet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Rekrutteringsudfordringen til krævende jobs i Forsvaret samt ønsket om øget diversitet blandt Forsvarets medarbejdere indgår i overvejelserne, der ligger til grund for det strategiske fokus på gamermålgruppen. Gaming nedbryder grænser mellem etnicitet, kultur, religion og køn. Man skelner ganske enkelt ikke, når man spiller. Det betyder, at esport har vist sig særdeles egnet til at opbygge nye former for relationer og fællesskaber, hvor man ellers ikke ville se dem opstå.

”Da Forsvaret og det danske arbejdsmarked i stigende grad oplever udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, kigger vi løbende på nye initiativer, bl.a. rekruttering af unge gamere, der ses som en oplagt mulighed. Vi opfordrer alle interesserede til at søge en uddannelse i Forsvaret, og gamersegmentet udgør blot en gruppe, hvor vi ser en potentiel ny rekrutteringsmulighed - det vigtigste er, at man er motiveret for uddannelsen og jobbet”, tilføjer Ronny Vossen.


Til et gaming-event i Imperial biograf deltog Forsvaret med en stand og talte karriere med de unge gaming-entusiaster. Foto: Dansk Reklamefilm

I første omgang iværksættes en række initiativer, hvor Forsvarsministeriets Personalestyrelse i indeværende år kan teste en række konkrete rekrutteringsaktiviteter - alle med gaming som omdrejningspunkt. Ambitionen er at skabe en erfaringsbase, som kan bruges til at videreudvikle og styrke rekrutteringen til Forsvarets uddannelser.

”Vi søger konstant nye muligheder for at tiltrække de rette kompetencer til fremtidens forsvar. Som HR-organisation for operative enheder i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal vi være helt fremme i skoene for at rekruttere de mest kompetente mænd og kvinder. Vi er en stor og mangfoldig arbejdsplads, hvor den enkelte har gode muligheder for at udfolde sine talenter og samtidig bidrage til en større sag”, lyder det fra Laila Reenberg, direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Også formanden i Esport Danmark, Thomas Koed, ser frem til samarbejdet: ”Som forbund ønsker vi i Esport Danmark at påtage os et samfundsmæssigt ansvar. Det indebærer projekter og samarbejder baseret på nytænkning. I et samarbejde med Forsvaret, kan vi, udover at fordre de unges udvikling inden for esporten, arbejde struktureret med talentudvikling og samtidig sikre karrieremæssigt interessante muligheder for de unge esports-udøvere, som ligger indenfor deres naturlige kompetencefelter”, forklarer Thomas Koed.