Værnepligtige på trænbane i Aalborg

Værnepligtige på trænbane i Aalborg. Foto: Niels Porsbøl

For at sikre, at vi også i fremtiden har et dygtigt og stærkt forsvar og soldater nok til at kæmpe for Danmarks sikkerhed, er det vigtigt, at også kvinderne har lyst til at trække i trøjen, hvilket også ligger forsvarsminister Trine Bramsen på sinde. Derfor har Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) arbejdet målrettet med at vise, at Forsvaret også er en attraktiv arbejdsplads for kvinder.

Derfor var det ifølge Henrik, der arbejder i Værnepligtsektionen i FPS, dejligt overvældende at se en stigning på cirka 30 procent, da det kvindelige ansøgertal til Forsvarets Dag i 2018 steg med over 500 personer.

”Siden 2010 har antallet af kvinder, som har søgt om at komme på Forsvarets Dag ligget på mellem 1.300-1.500 om året. Men i 2018 røg det tal op på cirka 2.000. Vi ved ikke 100 procent, hvad det skyldes,” siger han, men peger på, at der måske kan være en ganske enkelt grund til forandringen:

”Den første kontakt, som kvinderne typisk har med Forsvaret, er et digitalt brev, som de modtager fra os, når de er fyldt 18, med tilbuddet om at tage en værnepligtsuddannelse. Derfor gik vi i 2017 i gang med at undersøge, hvordan vi kunne forbedre brevet, så det appellerede endnu bedre til kvinderne,” fortæller Henrik. 

En nem løsning med stor effekt
Og måske var denne forbedring lige netop det, der fik de 30 procent ekstra kvinder til at søge om deltagelse i Forsvarets Dag:

”Ved at udnytte de digitale muligheder og tilføje flere billeder og grafik samt justere i ordlyden, blev brevet mere moderne, indbydende og spændende at læse – samtidigt med, at den saglige og myndige tone blev bevaret,” forklarer Henrik. Klik her for at se brevet, som cirka 17.000 18-årige kvinder modtager i denne uge fra FPS. 

Graf der viser udviklingen af kvindelige ansøgere til værnepligt fra 2013-2018. Der er en markant stigning fra 2017 til 2018
For forsvarsminister Trine Bramsen er det en positiv udvikling:

”Forsvaret har altid brug for dygtige soldater – både mænd og kvinder. Derfor er det kun godt, at endnu flere kvinder gerne vil aftjene værnepligt og være med til at holde Danmark trygt. Vi har brug for dem og deres kompetencer.”

I denne uge får 17.000 kvinder nyt brev
Brevet til kvinderne bliver fortsat udviklet og forbedret og i denne uge modtager cirka 17.000 kvinder, som er fyldt 18 i første halvår af 2019, den seneste version af invitationen til at møde på Forsvarets Dag via digital post. Du kan se det brev, de modtager, herunder.

God kommunikation er den, som rammer målgruppen
At den relativt enkle løsning på en ellers stor udfordring havde så god effekt, overraskede Henrik og det øvrige FPS:

”Der har måske også været andre, eksterne grunde til stigningen – men jeg synes alligevel, at det er virkelig interessant, at et brev måske kan være så afgørende. Det viser noget om, hvor vigtig god kommunikation er – og god kommunikation er den, der rammer målgruppen. Det er bestemt noget, som vi har taget med i udformningen af vores mange andre breve til borgerne,” fortæller Henrik.


FAKTA: VÆRNEPLIGT, KVINDER OG MANGFOLDIGHED
 
  • FPS arbejder målrettet for at øge mangfoldigheden blandt de ansatte i Forsvaret og det øvrige ministerområde – herunder også andelen af kvinder.
  • En bredere mangfoldighed sikrer, at vi kan rekruttere de mange mennesker, vi har behov for til Forsvarets uddannelser og stillinger.
  • Samtidigt fører en mangfoldig medarbejdersammensætning til en bedre opgaveløsning og et dygtigere forsvar – til gavn for Danmarks sikkerhed.
  • I 2018 udgjorde kvinderne 7,6 % af de militært fastansatte medarbejdere.
  • Samme år var ca. 17 % af de værnepligtige kvinder, som benyttede sig af deres værneret.
  • I 2019 forventes andelen at stige til cirka 22 %.