[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Værnepligts- og rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer normalt til Forsvarets uddannelser fra en bred målgruppe, hvor optagelseskravet kan være alt fra en bestået afgangseksamen fra folkeskolen til en mellemlang universitetsuddannelse.

Derfor var det en stor og anderledes opgave at skulle rekruttere 22 tolke, der for det første taler flydende arabisk og dernæst har mod på en seks måneders udsendelse til Irak med Forsvaret. Det krævede en ny og anderledes rekrutteringsindsats.

Det drivende element i rekrutteringskampagnen var korte videoer med danske soldater, der på gebrokkent arabisk opfordrer til at søge tolkeuddannelsen, fordi de selv taler ret dårligt arabisk.

Klik på billedet herunder og se en af kampganevideoerne:


Korte, klare budskaber til en smal målgruppe
”Taler du flydende arabisk? – Så har vi brug for dig i det danske forsvar.
Bliv tolk i Forsvaret og styrk dine karrieremuligheder.”

Sådan lød budskabet i de korte videoer.

”Med videoerne talte vi direkte til den taktiske målgruppe på arabisk i tekst og ordlyd, hvor vi opfordrede til at søge uddannelsen. Hvis man forstod videoerne, var man automatisk en del af målgruppen,” forklarer Ronny Rasmussen, specialkonsulent ved Værnepligts- og rekrutteringsafdelingen og overordnet ansvarlig for tolkekampagnen.

”Vi kunne ramme målgruppen meget præcist gennem annoncer og bannere i blandt andet arabisksprogede browsere. På sociale medier målrettede vi indsatsen mod brugere, der havde angivet arabisk som enten 1. eller 2. sprog på deres profil. Vi fokuserede tillige på særlige geografiske områder i Danmark, der er kendetegnede ved en overrepræsentation af personer med dansk som andetsprog.”

Det viste sig at være en god strategi:

”Målgruppen udviste et stort engagement og interesse for uddannelsen – både over telefonen, men især på sociale medier. Vi har registreret over 500 telefonhenvendelser og bare et enkelt opslag på Facebook resulterede i over 170.000 visninger i målgruppen,” fortæller Ronny.

Målrettet digital strategi gav flere hundrede ansøgninger
Kampagnen genererede i alt 210 ansøgninger, hvilket er 10 gange så mange i forhold til sidste år. Det gode resultat skyldes både den målrettede digitale strategi, budskaber, der ramte plet i målgruppen og ikke mindst et tæt samarbejde med Forsvarets Sprogskole ved Forsvarsakademiet.

Ansøgerne var meget bredt repræsenteret, både i forhold til køn, alder, uddannelse og baggrund. Der var både arbejdsløse, unge værnepligtige, studerende på CBS, buschaufføren med juridisk baggrund og den kommunalt ansatte SOSU-assistent.

De kvalificerede blandt ansøgerne blev kort efter ansøgningsfristen indkaldt til en afprøvning. Her viste det sig, at de bedst kvalificerede ansøgere var de ældste, som var opvokset i Mellemøsten og havde arabisk som førstesprog.

Den 22. februar mødte 22 håbefulde tolke-elever således op til uddannelsesstart. De gennemgår nu fem ugers grundlæggende militæruddannelse ved Livgarden (II/LG) og fortsætter herefter på Forsvarets Sprogskole, hvor de gennemgår på den militære tolkeuddannelse, som varer ca. tre måneder.

Behov for flere tolke
Det danske bidrag til Operation Inherent Resolve i Irak er primært baseret på anvendelsen af tolke med enten dansk statsborgerskab eller dansk opholdstilladelse. Derfor er det en større opgave, når f.eks. arabisktalende kandidater skal rekrutteres blandt befolkningen i Danmark.

Forsvaret skal fortsat rekruttere tolke, og næste hold starter allerede den 20. august med ansøgningsfrist i maj. Her skal der ud over arabisk talende forventeligt også rekrutteres kandidater, som taler dari (persisk).

På www.forsvaret.dk/tolk kan man læse meget mere om tolkeuddannelsen – måske du kender nogen der taler flydende arabisk eller dari, som skal have et tip?

 Fakta: Tolk i Forsvaret
  • Forsvaret har siden efteråret 2014 bidraget med kapacitetsopbygning, hvor danske soldater rådgiver, uddanner og træner irakiske sikkerhedsstyrker i Operation Inherent Resolve i Irak.
  • Opgaverne for tolkene i Irak kan være tolkning under de danske eller amerikanske soldaters træning af irakiske sikkerhedsstyrker eller tolkninger ved møder mellem militære ledere.
  • Tolkene har status som civile, der følger en væbnet styrke, og bærer både uniform og beskyttelsesudstyr - dog uden at være bevæbnet.
  • Tolke assisterer både civile og militære ledere med at løse mange forskelligartede sproglige opgaver.
  • Tolke løser opgaver som f.eks. tolkning og skriftlige oversættelser til og fra dansk, samt oversættelser fra lokalsproget til engelsk og fra engelsk til lokalsproget.
  • Langt de fleste tolke, der rekrutteres i øjeblikket, uddannes til bidraget i Irak.
  • Uddannelsen som tolk i Forsvaret kan også benyttes som et springbræt til en videre karriere uden for Forsvaret.
  • Løn under uddannelse er ca. 25.000 kr. om måneden og ca. 34.000 kr. + et skattefrit tillæg på ca. 14.000 om måneden under udsendelse.