[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Den 15. marts udløb ansøgningsfristen for dette års optag på officersuddannelserne i Forsvaret. Selvom ansøgningsfristen til tre af uddannelsesretningerne er forlænget til den 9. maj, viser den seneste opgørelse allerede nu, at flere end tidligere har sendt en ansøgning afsted.

”Vi har indtil videre modtaget 577 ansøgninger til 189 ledige pladser på officersuddannelserne,” fortæller oberst Peter Wass, chef for Kundedivisionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

”Det er en stigning på ca. 170 ansøgninger i forhold til sidste år, og selvom vi afventer de endelige resultater efter afprøvningen, er det samlet set et meget lovende resultat.”

Øget interesse for militæruddannelser
Generelt ses en øget interesse for en uddannelse i Forsvaret. Ledige studiepladser på uddannelserne til sprogofficer, flyveleder og løjtnant har været i særdeles høj kurs og uddannelsen som pilot har tiltrukket mange kvalificerede ansøgere – og det er en tendens, som giver grund til optimisme, mener Peter Wass:

”Stigningen i antallet af ansøgere kan ses som et udtryk for en øget interesse for Forsvarets uddannelser, og det er vi selvfølgeligt meget glade for. Det viser, at vores målrettede indsats og en række nye initiativer for at tiltrække flere ansøgere, har givet pote.”

”Forsvaret tilbyder uddannelser af høj kvalitet. Som officer bliver man uddannet leder, og man afprøver sine kompetencer i praksis – ultimativt med livet som indsats. Officerer er eftertragtede ledere, og det er positivt, at vores målgruppe har fået øjnene op for dette,” siger Peter.

Fortsat fokus på den langsigtede indsats
Der er dog også uddannelser, som traditionelt er svære at rekruttere til. Det gælder eksempelvis Forsvarets smalle og specialiserede uddannelsesretninger, såsom våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet og kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet. Derfor er målet lige nu at tiltrække flere ansøgere til de smalle, tekniske officersuddannelser, som har ansøgningsfrist den 9. maj 2017.

”Vi har fortsat fokus på den langsigtede indsats, som er nødvendig for at skabe en stabil rekrutteringsbase,” forklarer Peter. ”Det kræver hårdt arbejde, og resultaterne skal findes på længere sigt, men med dette års stigning i ansøgninger er der bestemt grund til optimisme.”  

Fakta: Forsvarets uddannelser

  • Forsvaret udbyder i dag ca. 50 forskellige uddannelser – fra reaktionsstyrkeuddannelse over faglært uddannelse som flymekaniker til pilot og syv forskellige officersuddannelser.
  • Alle Forsvarets uddannelser fører som udgangspunkt til et militært job.
  • Forsvaret har årligt behov for mellem 4500-7000 kvalificerede ansøgere til uddannelser. Det skal generere 1500-2500 optagne om året.
  • Læs mere om Forsvarets uddannelser på www.forsvaret.dk/karriere


Så mange har søgt:

Uddannelse

Ledige pladser

Modtagne ansøgninger

Officer  189        

577*     

Løjtnantsuddannelse  30 

182

Sprogofficer  27 

249

Pilot  24

416

Flyveleder 4

151

Flymekaniker 

22

37

* Tallet er opdateret den 16. maj efter den forlængede ansøgningsfrists udløb.