[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

For tredje år i træk lancerer Forsvarsministeriets Personalestyrelse en ny kampagne for Forsvarets officersuddannelser. Kampagnen skal få unge akademikere til at trække i uniform og fortsætte karrieren som officerer i Forsvaret.

”Vi skal fortsat rekruttere unge med en civil bachelorgrad til vores officersuddannelser. Det er unge, som ikke nødvendigvis tidligere har været i kontakt med Forsvaret og ikke har overvejet Forsvaret som en mulighed,” fortæller major Anders Christian Bech, Chef for Marketingsektionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

”Derfor er det vigtigt, at vi viser et nuanceret billede af, hvad en officer laver, så vi kan nedbryde eventuelle barrierer og blandt andet vise, at officerer ikke kun skal have muskler, men også hjerne.”

Omdrejningspunktet for dette års kampagne er en reklamefilm, der tager udgangspunkt i Hæren.

”Vi går tættere på dagligdagen som officer og lader billedsiden understøtte det helt særlige miljø, som en officer i Forsvaret skal virke i,” forklarer Anders.
 
”Filmen viser også den dynamik mellem teori og praksis, som er unik for uddannelser i Forsvaret.”

En officer er en moderne helt
I kampagnen fokuseres der på ledelse ligesom i de foregående kampagner, og ifølge Signe Zacher-Carlsen, der er kreativ ansvarlig for kampagnen hos Ogilvy, er en officersuddannelse en rigtig god lederuddannelse, hvilket gør den særligt interessant for målgruppen. Signe mener, at en officer kan sammenlignes med en moderne helt:

”Det er en person, der udviser mod og handlekraft og kan træffe svære beslutninger under pres - men som også er reflekteret, har stor menneskekundskab og respekt for andre. Det er nogle klassiske dyder, som i vores moderne verden har en stærk tiltrækningskraft, også på det civile arbejdsmarked. Derfor lægges der i kampagnen vægt på at vise den ordentlighed og integritet, som officerer repræsenterer,” lyder det fra Signe. 

Kampagnefilmen er instrueret af Caroline Sascha Cogez og er en del af en større kampagne, som også de tre værn og Forsvarsakademiet bidrager til.

Ud over visning af film i TV og i bio går 40 procent af budgettet i år til digitale visninger – herunder annoncer, bannere mv. på Facebook, Instagram, Spotify og digitale artikler i MetroXpress.

CV-tool tydeliggør officerens kompetencer
Et bærende element i kampagnen er et digitalt, interaktivt CV-værktøj, der fokuserer på de konkrete kompetencer og praktiske erfaringer, som de respektive officersuddannelser byder på. Med CV-værktøjet er det muligt for en kommende ansøger at se sort på hvidt, hvad der kan skrives i vedkommendes CV, hvis man vælger en officersuddannelse. Det bliver altså tydeligere at se præcis hvilke kompetencer, man udvikler som officer.

Særskilt kampagne for ingeniørerne
I år udarbejdes der desuden en særskilt kampagne for målgruppen til Våben- og Elektronikofficersuddannelsen (VEO) i Søværnet. Det er en af de uddannelsesretninger, der er sværest at rekruttere til, da yderligere adgangskrav til optag på denne uddannelse gør feltet af potentielle ansøgere smalt. Dette smalle segment er både interesseret i ledelse og samtidig drevet af faglig interesse inden for det elektroniktekniske fagområde.
 
Omdrejningspunktet for den særskilte kampagne er et samarbejde med IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, hvilket åbner for en mere direkte kontakt til ingeniører og ingeniørstuderende med relevante uddannelser for at kunne søge VEO.

Hele kampagnen er en del af en større rekrutteringsindsats, hvor Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsakademiet, officersskolerne og værnene i tæt samarbejde løbende udvikler og gennemfører rekrutteringsaktiviteter for at inspirere og involvere målgrupperne, blandt andet ved at deltage i og selv gennemføre arrangementer, messer, uddannelsesdage og andet.
 
Kampagnen kører frem til den eksterne ansøgningsfrist for officersuddannelserne.

Officersuddannelserne er også for interne medarbejdere
Når Forsvaret søger kandidater til officersuddannelserne, skal en del af dem findes internt. Den interne vej til officersuddannelsen går gennem et af Forsvarets akademiuddannelsesforløb. Adgangskravet er sergent med to års erhvervserfaring. Man kan dog allerede søge, når man har seks måneders erhvervserfaring som sergent og begynde, når de to års erfaring er nået. Man kan sende sin ansøgning løbende.

Ansøgningsfristen for officersuddannelserne er den 1. juni 2017, hvis du er internt ansat.

For eksterne ansøgere er ansøgningsfristen den 15. marts 2017.  
Du kan læse meget mere om uddannelserne og søge på www.forsvaret.dk/officer.