[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

”Vi har netop haft rekordhøjt antal ansøgere til de nye officersuddannelser, og vi kan se, at de tiltag, vi har igangsat for at gøre det endnu mere attraktivt at søge en uddannelse i Forsvaret, virker – men vi ved også, at vi står overfor en samfundsudvikling, som kan udfordre Forsvaret i fremtiden. Vi er nødt til at være helt skarpe på vores styrker og svagheder, hvis vi fortsat skal tiltrække dygtige medarbejdere.”

Sådan lyder det fra oberstløjtnant Christian Lippert, som er chef for Værnepligts- og rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse – og ham, som har ansvaret for at rekruttere ansøgere til de ca. 50 forskellige uddannelser i Forsvarsministeriets koncern.

Christian og hans afdeling har fingeren på pulsen, når det kommer til fremtidens rekruttering i Forsvaret. Selvom det går godt nu, kan vi blive udfordret i fremtiden – for den generelle samfundsudvikling viser, at der kan blive kamp om de unge.

Vi skal tænke nyt – og det er godt
”Prognoser viser, at de kommende ungdomsårgange er relativt smalle. Det betyder, at der vil være hård konkurrence om at rekruttere de unge til uddannelserne. Samtidigt stiger andelen af unge, særligt kvinder, som tager en lang, videregående uddannelse – og så kan der opstå mangel på faglærte med speciale i mekanik og teknik,” fortæller Christian.

Det er den udfordring, som vi skal forberede os på at kunne håndtere:
”Traditionelt set bliver Forsvaret opfattet som en mande-arbejdsplads med mange ufaglærte og faglærte jobs. Men i fremtiden vil vi få behov for mere specialiseret arbejdskraft. Vi vil også stadig have brug for ufaglært og faglært arbejdskraft, men antallet af kandidater bliver mindre og konkurrencen om at få fat i dem øges.”

”Desuden er vi udfordrede rent geografisk, for mange unge flytter til storbyerne, og det vil de også gøre i fremtiden. Men Forsvarets tjenestesteder ligger hovedsageligt uden for storbyerne.”

Udviklingen tvinger os til at tænke i nye baner og det er godt, mener Christian: ”Vi skal brede vores målgruppe ud og på banen over for de personer, som normalt ikke vil overveje Forsvaret som arbejds- og uddannelsesplads, fx kvinderne. Vi kan se, at andelen af kvindelige værnepligtige er steget jævnt de sidste år, og den udvikling skal vi fortsætte og også gerne sætte tempo på. Og så skal vi vise, at Forsvaret er værd at flytte fra storbyen for.”

Et støvet image – indtil man kender os
En anden udfordring er det image, de unge har af Forsvaret. Det fortæller major Anders Bech, som er chef for Marketingsektionen i Værnepligts- og rekrutteringsafdelingen:

”Vi er anderledes. Vi går i mærkeligt tøj. Vi lærer at slå mennesker ihjel. Og vi har et mærkeligt internt sprog og et hierarkisk system. Det er nogle af de forestillinger, vi bliver mødt af blandt de unge.”

”Men vi bliver også opfattet som en professionel organisation med engagerede og kompetente medarbejdere. Vores undersøgelser viser, at jo bedre, man lærer os at kende, jo bedre et indtryk, får man. Dét er noget, vi skal udnytte i rekrutteringen.”

Mød Generation Y og Z – hvis du ved, hvor de er
Rekrutteringsarbejdet handler om at vise de unge, at Forsvaret kan tilbyde de kvaliteter, som de efterspørger. Derfor er det vigtigste at lære de unge at kende, fortæller Anders:

”Når vi tilrettelægger vores rekrutteringsindsats, arbejder vi med en forståelse af de unge. Vores primære målgruppe er de 16- til 29-årige, som favner to forskellige generationer: Generation Y, som er født mellem 1981-1995 og den yngre generation Z, som er født mellem 1995-2010.”

Generation Y er orienterede imod, hvad de selv kan få ud af et job eller uddannelse. De er vokset op med højkonjunktur og er bl.a. drevet af ambition og det personlige udbytte. Generation Z er derimod globalt orienteret og drevet af værdier som miljø, fred, rummelighed og fællesskab. De er vokset op med økonomisk krise og klimaforandringer og søger muligheden for at gøre noget godt for verden.

”I Forsvaret kan vi imødekomme Generation Y på flere fronter: vi kan tilbyde eventyret, mulighed for at præstere og gøre karriere samt nogle rigtigt stærke uddannelser, der kan åbne mange døre.” 

”Overfor generation Z skal vi til gengæld skrue på nogle andre parametre. Z’erne vil have mulighed for at gøre en forskel i verden – og netop det kan vi tilbyde i Forsvaret. Vi kan også give dem et stærkt og meningsfyldt fællesskab; det er jo faktisk noget af det, der kendetegner Forsvaret allerbedst.”

”Selvom generationerne selvfølgeligt er mere nuancerede og kan have flere forskellige præferencer end netop disse kendetegn, giver generation Y og Z alligevel en indikation på, hvad der generelt optager de unge,” forklarer Anders. ”Derfor er det et værdifuldt redskab i rekrutteringsarbejdet.”

Spændende udfordringer og lys fremtid
De næste generationer søger altså mange af de kvaliteter, som Forsvaret står for – det handler bare om at vise det:
”Vi skal fortælle de historier, som tiltaler de unge. Vi er nødt til at være til stede der, hvor de unge er – og det er digitalt og på de sociale medier. Forsvaret vinder ved nærmere bekendtskab, så vejen frem er åbenhed og synlighed.”

”Vi er allerede godt i gang med arbejdet, og vi kan se, at vi er på rette vej” siger Christian, ”Fx er hele ministerområdet massivt til stede på de sociale medier for netop at vise de unge, at Forsvaret er meget mere end hierarki og mærkeligt sprog.”

”Jeg er fortrøstningsfuld for fremtiden,” erklærer Christian,” men det er klart, at vi skal tage højde for de udfordringer, som vil komme, og vi skal hele tiden arbejde benhårdt for at gøre os attraktive over for de unge. De kommer ikke af sig selv – vi skal være proaktive og gøre en indsats for at tiltrække dem.”