[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Igen i år lancerer Forsvarsministeriets Personalestyrelse en kampagne for Forsvarets officersuddannelser, der skal få unge akademikere til at trække i uniform og fortsætte karrieren som officerer i Forsvaret.

”Det er fortsat en udfordrende opgave at rekruttere unge med en civil bachelorgrad til alle vores officersuddannelser. Andelen, der i forvejen finder Forsvaret og officersvejen attraktiv, er ikke stor nok til at dække alle vores rekrutteringsbehov. Det betyder, at vi skal have fat i unge bachelorer, der ikke tidligere har overvejet Forsvaret som en mulighed. Derfor er det vigtigt, at vi giver indsigt og viser et nuanceret billede af, hvad en officer laver," udtaler major Anders Christian Bech, chef for Marketingsektionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
 
Fokus for årets kampagne er at øge målgruppens viden om flere aspekter ved officersuddannelserne. I hvert værn inviteres målgruppen derfor indenfor som hovedpersonen i en film, der i hastigt og ungdommeligt tempo tager dem fra optagelse på uddannelsen til mulighederne for første job. Vel og mærke i det omfang en film på 45 sek. tillader. Hvert værn har fået sin egen film, og så har uddannelsesretningen som Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet også fået sin egen film.

Teknikken bag denne mulighed hedder POV (point of view), og helt konkret betyder det, at kameraet sættes på hovedet af optageren, og effekten er, at man med ’egne’ øjne er officersaspirant i 45 sek. Der er for hvert værn skrevet et manuskript, der tilgodeser relevante nedslag i de respektive uddannelsesforløb, og som samtidig tilgodeser hele ideen med en reklamefilm; at skabe opmærksomhed og tiltrække ansøgere.

Podcast kan give valg af officersuddannelsen mere substans
Foruden den hurtige og visuelle indføring i officerens univers er der i år også mulighed for at fordybe sig i officerens virkelighed gennem fire podcastserier.

”Det er første gang, vi bruger podcast som medie i vores kampagner, og netop når fokus er på at øge viden om både uddannelserne og jobbet som officer, må vi have et godt supplement til de hurtige film. Mediet tilbyder kvalificeret kendskab på en engagerende måde og i et format, som både er i øjenhøjde med, og som kan konsumeres af målgruppen på deres præmisser” siger Anders Christian Bech.

De fire episoder giver lytterne et indblik i, hvilke overvejelser man gør sig som kommende ansøger, livet som kadet, jobbet som officer, samt officerserfaring og -kompetencer som afsæt for en karriere udenfor Forsvaret.

Særskilt kampagne for ingeniørerne

Igen i år gennemføres der ligeledes en særskilt kampagne for de tekniske uddannelsesretninger, særligt i forhold til målgruppen for uddannelsen som Våben- og Elektronikteknisk officer (VEO) i Søværnet. Det er en af de uddannelsesretninger, der er sværest at rekruttere til, da der er yderligere adgangskrav til optag på denne uddannelse, som gør feltet af potentielle ansøgere smalt.  Dette smalle segment er også interesseret i ledelse, men er samtidig drevet af faglig interesse indenfor det elektroniktekniske fagområde.

Omdrejningspunktet for den særskilte supplerende kampagne er et samarbejde mellem IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som åbner op for en mere direkte kontakt til ingeniører og ingeniørstuderende med relevante kvalificerende ingeniøruddannelser for at kunne søge ind på uddannelsen som Våben- og Elektronikteknisk officer i Søværnet.

Digitalt fokus - igen i år
Reklamefilmene er klippet med målgruppens digitale adfærd for øje, og man ser POV-filmene via sin Facebook-profil. Det gør det muligt at registrere data på brugerne til brug for opfølgende kontakt gennem Messenger. Samtidig understøttes den målrettede digitale markedsføring i forhold til de registrerede profiler - både i kampagneperioden samt i opfølgende loops (retargeting). Filmen klippes desuden til versioner til både TV sponsorater og biograf.

Samlet går ca. 40 % af budgettet dog igen i år til digitale visninger, herunder annoncer, bannere mv. på Facebook, Instagram, Spotify og artikler i relevante digitale medier samt digitalt outdoor.

Hele officerskampagnen er en del af en større rekrutteringsindsats, hvor Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsakademiet, officersskolerne og værnene i tæt samarbejde løbende udvikler og gennemfører rekrutteringsaktiviteter for at inspirere og involvere målgrupperne, bl.a. ved at deltage i arrangementer, messer, uddannelsesdage på officersskolerne og andet. 

Kampagnen kører frem til ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Du kan læse mere om officersuddannelserne her.

Se billeder fra optagelserne herunder - og find endnu flere på FPS' Facebookside.