[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Årets officerskampagne går nu ind i slutspurten med ansøgningsfrist 13. marts.

Målet er at rekruttere 142 kvalificerede unge mennesker med en videregående uddannelse, hvilket er over dobbelt så mange som sidste år.

Et af kampagnens hovedelementer er en række film, hvor seeren beslutter hvilken drejning handlingen skal tage. Filmene tager afsæt i undervisningen af kontrol- og varslingsofficeren i Flyvevåbnet, selvom evnen til at tage ansvar og træffe hurtige beslutninger gælder for officerer i alle tre værn.

- En officer skal have overblik og kunne analysere situationen – men skal også udvise handlekraft og kunne håndtere sin egen tvivl, når det kræves. I officersuddannelsen trænes dilemmaer, der er kendetegnet ved, at der ikke er noget entydigt rigtigt eller forkert, men man skal alligevel beslutte og handle – og ofte under pres, lyder det fra Anders C. Bech, chef for marketingssektionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hvornår skal man analysere situationen – og hvornår skal man skyde et fly ned?

Du kan selv træffe din beslutning her: www.blivofficer.dk

Tre veje til at blive officer

Den eksterne vej:
Du kan søge optagelse på officersuddannelserne, hvis du har en mellemlang videregående uddannelse, f.eks. en diplom-, bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse.
Ansøgningsfrist: 13. marts 2016. Læs mere på fak.dk/leder

Den direkte vej:

Hvis du er befalingsmand, kan du blive afprøvet – og dermed hurtig få afklaret, om du har potentiale til at blive officer. Du gennemfører akademiuddannelsen ved siden af din tjeneste og kan starte på officersuddannelsen umiddelbart herefter.
Ansøgningsfrist: 1. november 2016. Læs mere på forsvaret.dk/akademi

Den trinvise kvalificering:
Du kan kvalificere dig ved løbende at gennemføre enkelte moduler fra akademiuddannelsen og tage værnenes videreuddannelse (VUT) for mellemledere. Du er dog ikke garanteret optagelse på officersuddannelserne. Læs mere på forsvaret.dk/akademi.