[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har i denne uge indgået aftaler i form af forståelsespapirer med Hærens Konstabel- og Korporalforening og Centralforeningen for Stampersonel om løn og ansættelsesforhold, så Hjemmeværnets personel fortsat kan støtte politiet med grænsekontrol i relation til den særlige flygtningesituation.

Siden juni 2016 har Hjemmeværnet støttet politiet ved de danske grænser mod syd i forbindelse med flygtningesituationen og den ekstraordinære grænsekontrol. Opgaverne indebærer blandt andet, at der er personale til stede ved grænserne døgnet rundt, og det har derfor været nødvendigt med reelle ansættelser af de frivillige.

I denne uge faldt ansættelsesgrundlaget så endeligt på plads, da Forsvarsministeriets Personalestyrelse indgik aftaler i form af forståelsespapirer med Hærens Konstabel- og Korporalforening og Centralforeningen for Stampersonel om løn og ansættelsesforhold.

Det fortæller major Hans Hartmann, Overenskomstafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse:

”Med de nye aftaler er det lykkedes os at sikre, at Hjemmeværnet fortsat kan løse deres opgaver og støtte politiet ved de danske grænser mod syd. De nye aftaler betyder, at man kan blive ansat i Hjemmeværnet og være med til at løse driftsopgaver, som kræver reel ansættelse inden for en kortere tidsperiode”.

”Desuden betyder aftalerne, at de ansatte i Hjemmeværnet vil have samme rejse- og indkvarteringsvilkår som de ansatte i Politiet, der også løser opgaver ved de danske grænser”, siger Hans.

De nye ansættelsesvilkår har virkning fra 1. januar 2017 og løber foreløbigt frem til april 2017 med mulighed for forlængelse. Det vil gælde alle ansættelser og genansættelser.

Fakta: De nye ansættelsesgrundlag
  • Gælder ansættelse af frivilligt personel fra Hjemmeværnet.
  • Har virkning fra 1. januar 2017 og løber foreløbigt frem til 1. april 2017.
  • Betyder, at ansættelserne fremadrettet vil være opgavebestemte.
  • Gør det muligt at forlænge de nuværende ansættelseskontrakter i stedet for – som det er nu – at genforhandle nye løn og ansættelsesvilkår hver gang, det politisk besluttes at forlænge kontrollen ved grænserne.
 Foto: Hjemmeværnets Facebookside: www.facebook.com/hjemmevaernet