[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

FPS’ nye organisering træder i kraft onsdag den 1. juni 2016. Det sker som led i de besparelser Forsvarsministeriets koncern er underlagt i forbindelse med forsvarsforliget 2014-2017. Det nye FPS er blandt andet gjort slankere ved at reducere antallet af chefer og ledere, effektivisere ledelsesstøtte- og koordinationsfunktionerne samt ved at sætte opgaveområder sammen, hvor der er synergi og synergipotentiale.

HR-fagligheden og den service, FPS yder til resten af koncernen, forbliver et naturligt fokusområde, ligesom HR-partnerne og rådgivning til chefer og medarbejdere sammen med bemandingen fortsat udgør en stor del af FPS; denne gang forankret i den nye kundedivision.

Den nye organisation består af 545 årsværk fordelt på en direktion, et ledelsessekretariat, et ressourcestyringssekretariat, en kundedivision, en forretningsdivision og Veterancentret.

Nyt organisationsdiagram for FPS pr. 1. juni 2016.