[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Mere end 27.000 af de omkring 30.000 veteraner, der er berettigede til at modtage Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948–2009 har valgt at få medaljen tilsendt med posten. Sammen med et hold af frivillige fra De Blå Baretter har Forsvarsministeriet Personalestyrelse siden december derfor haft travlt med at pakke breve til medaljemodtagerne.

Medaljerne sendes ud til veteranerne i CPR-orden. Det betyder, at veteraner, der er født fra den 01. til den 15. i en måned gerne skulle have modtaget deres medalje i løbet af december – mens veteraner, der er født fra den 16. til den 31. i en måned, vil modtage deres medalje i slutningen januar 2016.

Øvrige veteraner, eksempelvis veteraner, der har søgt om medaljen på internettet, samt ansøgere, der har søgt om medaljen på vegne af afdøde veteraner, modtager medaljer i slutningen af februar.


Forsvarets medalje for International Tjeneste kan tildeles personel, der har
forrettet tjeneste i missioner over 30 dage i perioden 1948 til 31. december 2009.


Ansøg om medalje
Er du veteran og mener du, at du er i målgruppen for medaljen, kan du søge om at modtage medaljen online på Forsvarets hjemmeside. Behandlingen af din ansøgning sker lettest, hvis du benytter denne mulighed. Har du ikke mulighed for at udfylde ansøgningsskemaet online, er du velkommen til at printe en kopi af ansøgningsskemaet, som findes på Forsvarets hjemmeside, og sende det med posten. Bemærk dog, at behandlingen vil tage længere tid, hvis du sender med post.

Medaljen er en anerkendelse for den samlede indsats i perioden 1948-2009. Det er altså ikke en missionsmedalje, der knytter sig til en enkelt mission, og der tildeles derfor kun én medalje uanset antallet af udsendelser i perioden.

Hvis du er efterladt pårørende til en veteran, kan du også søge om at modtage medaljen på vegne af den afdøde. Du skal bruge det samme ansøgningsskema som skal bruges af veteraner.

Læs mere om Forsvarets Medalje For International Tjeneste 1948-2009 her.