[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Forsvarets Informationsdag i Grønland har nu besøgt halvdelen af de i alt syv byer der er på programmet, og interessen har været stor.
 
 - I sidste uge hvor vi besøgte Upernarvik var der 20 tilmeldte, men på selve dagen mødte over tre gange så mange op og det tager vi som et positivt tegn, siger major Torben Grinderslev, der er projektleder for Forsvarets Informationsdag i Grønland.

I Grønland er det naturen der bestemmer og det fik grønlandsteamet at mærke i sidste uge, da deres flyvning fra Østgrønland til Nuuk blev aflyst grundet dårligt vejr. De to planlagte informationsdage i Nuuk blev derfor slået sammen til én og afholdt i tirsdags. Godt 75 interesserede grønlændere mødte op for at høre mere om mulighederne i Forsvaret.

 - Jeg synes det har været en rigtig interessant dag, det er også godt at vide hvor jeg står rent fysisk og sprogligt, inden jeg søger ind til Forsvaret her til sommer. Jeg synes især sprogtesten var svær, men jeg klarede begge prøver og håber på at komme til Forsvarets dag, siger Frederik Siegstad, 21 år og HTX-studerende.


De unge fik bl.a. mulighed for at prøve kræfter med Forsvarets nye fysiske krav, herunder coretesten.

Selvom det danske sprog hos enkelte kan være en begrænsning, fejler den fysiske form til gengæld intet og flere grønlændere gennemførte løbetesten på en fremragende tid.

- Jeg synes at vi har mødt nogle engagerede unge mennesker, som har udvist stor entusiasme på Forsvarets Informationsdag, og jeg er imponeret over at se, hvor engageret de gik til de fysiske test. Vi skal i hvert fald fortsætte de næste to år med at udvikle det fundament, vi nu har opbygget, så vi kommer ud til endnu flere unge grønlændere og kan informere om de mange muligheder for job og uddannelse i Forsvaret, siger Pernille Reuter Eriksen fungerende direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

I Nuuk blev der samtidig med Informationsdagen også afholdt en presseseance, hvor flere ministre fra Grønlands Selvstyre deltog.

Grønlandsholdet rejser nu videre mod nord langs den grønlandske vestkyst og besøger de kommende uger Sisimiut, Aasiaat, IIlulissat og Upernavik.

Forsvarets Informationsdag i Grønland gennemføres i perioden 26. maj til 10. juni 2015 i syv udvalgte større byer i Grønland, som alle har en stor andel af unge grønlandske mænd og kvinder. Programmet indeholder briefinger om Forsvarets opgaver i Arktis, værnepligtsuddannelser og karrieremuligheder i Forsvaret. De unge kan også vælge at gennemføre en række fysiske og sproglige test.

Forsvarets Informationsdag er baseret på frivillig deltagelse og gennemføres i samarbejde med Grønlands Selvstyre, kommunerne og lokale uddannelsesvejledere.

Forsvarets Informationsdag vil blive evalueret løbende, og er foreløbigt planlagt til at finde sted fra 2015-2017.