[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Personalestyrelsens resultatkontrakt med Forsvarsministeriets departement kan ses her.

Kontrakten lægger vægt på at styrke kvaliteten og effekten af vores støtte til de øvrige styrelser i Forsvarsministeriet og til det omgivende samfund.

Personalestyrelsen er blandt andet ansvarlig for udmøntning af regeringens veteranstrategi, og vi understøtter de øvrige styrelser med rekruttering af medarbejdere, med HR-rådgivning og med administration af blandt andet løn, pension og syge-/barselsområdet.