[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) vandt 19. november Digitaliseringsstyrelsens pris for årets omlægning af post. Prisen blev overrakt af Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann.

FPS kommunikerer hvert år med 70.000 18-årige, og der sendes årligt mere end 300.000 breve fra Forsvaret om værnepligt, session og Forsvarets Dag. Indsatsen med at omlægge fysisk post til digital post har nu kastet en digitaliseringspris af sig.

I alt 90 projekter fra hele landet har været indstillet. Af dem var 20 nomineret til Digitaliseringsstyrelsens priser i de tre kategorier ”Årets digitale initiativ”, ”Årets frivillige digitale initiativ” og ”Årets omlægning af post”. Forsvaret vandt prisen ”Årets omlægning af post”. Direktøren for Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen, udtalte i forbindelse med overrækkelsen, at de 20 nominerede alle var stærke eksempler, men at juryen alligevel vurderede, at de tre vindere skilte sig ud og uddybede:

- Den indsats, der foregår ude i landet blandt myndigheder og frivillige organisationer, er helt afgørende, hvis Danmark skal lykkes med digitaliseringen. Det kan godt være, at det er computere, som styrer de digitale systemer, men det er jo mennesker, der skal bruge dem. Derfor vil vi gerne hædre dem, som hver dag gør en forskel for borgerne og hjælper dem i mødet med det digitale.

Juryen begrunder valget af Forsvaret som vinder af ”Årets omlægning af post” således: - Vinderen af årets omlægning af post har på imponerende vis selv set mulighederne i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for at modernisere et ellers gammelt og traditionsbetonet system. Udover at opnå store ressourcebesparelser, har de også – gennem en erkendelse af, hvilken kanal de sidder med – indirekte åbnet for på sigt at bidrage til at gøre den unge målgruppe mere digital.

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann overrakte prisen ved årets prisfest torsdag d. 19. november til chefen for Værnepligtssektionen i FPS, major Enrico Schou. Han forklarer om projektet: - Pr. 5. oktober 2015 er Forsvarets post til de unge blevet digital. I samarbejde med DSB har Forsvaret desuden udviklet digitale togbilletter, som unge kan bruge, hvis de fx skal til i Forsvarets Dag. Formålet med omlægningen har været at kommunikere på de medier, som de unge anvender og opnå et provenu på porto og trykomkostninger. Men det handler om mere end bare at sende posten digitalt. Vi har moderniseret brevteksten og sørget for at samle vores forskellige kommunikationsprodukter i en let tilgængelig form, hvad enten der er tale om film eller fx rejsevejledninger. Og så har vi bestræbt os på at blive mere interaktive for på den måde hjælpe de unge med at forstå de budskaber, vi som offentlig virksomhed sender, siger Enrico Schou.

Vicedirektør i FPS, kommandør Henrik Ryberg, er meget tilfreds med anerkendelsen og forklarer, at det er vigtigt for Forsvaret at være på forkant med fællesdigitale indsatser: - Vi har længe sendt digital post til vores ansatte i Forsvarsministeriets koncern. Og det er meget tilfredsstillende, at vi nu også går forrest med digital kommunikation til en hel generation i den øvrige offentlighed. Som stor statslig myndighed, har vi en unik mulighed for at medvirke til at påvirke nye generationer. Og selvom det har krævet en del sved, at omstille vores egne systemer, er jeg meget tilfreds med at det er lykkedes at omstille til digital post på dette område, og at vi nu også anerkendes for indsatsen, siger Henrik Ryberg.

Læs pressemeddelelsen fra Digitaliseringsstyrelsen her.