[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Overenskomsterne for 2015 er forhandlet færdig på de fleste områder, og en række nye aftaler er indgået. Den nye overenskomstperiode er gældende pr. 1. april 2015 og udløber ved udgangen af marts 2018.

Der er vanen tro blevet indgået centrale forlig mellem finansministeren og henholdsvis Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne. Herudover har Forsvarsministeriets Personalestyrelse gennemført forhandlinger på Forsvarsministeriets egne aftaler (HOD, CS, HKKF m.fl.).

Der er indgået aftale for en 3-årig periode med økonomisk ramme, der skønsmæssigt er på 6,6 % for hele perioden. Det betyder, at der formentlig vil være generelle lønstigninger pr. 1. april i hvert overenskomstår og igen pr. december 2017. Der er ligeledes aftalt en uges ekstra lønnet barselsorlov til fædre.

På de militære overenskomster for CS og HKKF, har der været forhandlet om tilpasninger bl.a. som konsekvens af sidste års lukning af tjenestemandsansættelse. Forhandlingerne med HKKF er endnu ikke afsluttede.

Du kan læse mere om overenskomstresultaterne på HR-portalen.