[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) indgik den 5. februar 2015 aftale om fornyelse af overenskomsterne for henholdsvis de tjenestemandsansatte og overenskomstansatte officerer.

Forhandlingsresultaterne afventer endelig godkendelse af henholdsvis Finansministeriet og organisationens kompetente forsamling.