[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

I juleferien vil  to reklamefilm fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (Rekrutteringen) blive vist i tv og i biografen. Det er startskuddet til en længerevarende kampagne, der kører frem til ansøgningsfristen 13. marts 2016.

Filmene, der vises over julen, sætter fokus på ledelse i Forsvaret. Fra februar følger en ny film reklamefilm for officersuddannelserne, og på kampagnesiden www.fak.dk/leder er der desuden produceret film, hvor kadetter fortæller om uddannelsen og yngre officerer giver indblik i deres hverdag.

Derudover afholder officersskolerne uddannelsesdage, værnene afholder ”Officer for en dag”, Forsvarsakademiet afholder ”Forsvarsakademiets Ledelsesdag”, og Rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse deltager i landsdækkende uddannelses-, job- og karrieremesser i det nye år for at møde målgrupperne op til ansøgningsfristen. 

Målet er, at 142 ledige uddannelsespladser besættes af bachelorer eller professionsbachelorer til august, hvilket er mere end en fordobling fra 2015.

Se klip fra optagelserne af den nye reklamefilm.