[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

De faglige organisationer HOD, CS og HKKF og Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har indgået en aftale om honorering under deltagelse i aktiviteter i udlandet, som i form og indhold svarer til aktiviteterne Red Lion I/Red Knight 2014/Branch Training 2014 (NATO Assurance Measures, kapacitetsopbygning mv.).
Aftalen sikrer, at honorering under aktiviteterne svarer til honorering ved øvelse.

Hvornår dækker aftalen?
Det særlige ved aktiviteterne er, at de kombinerer øvelse og daglig tjeneste i en længere periode væk fra det normale tjenestested i Danmark.
Den nye aftalte honorering dækker de perioder, hvor der ikke er tale om øvelse.
Øvelsesperioder samt forskydning til og fra aktiviteten er ikke dækket af aftalen og afregnes efter normale vilkår/satser.

Hvorfor skelne mellem øvelse og ikke øvelse?
Selv om aftalen betyder, at ikke-øvelsesperioder afregnes som øvelse i forhold til arbejdstid og ydelser, vil der i øvelsesfri perioder være tale om daglig tjeneste. Det betyder, at personellet aftrædes, at kosten er som under daglig tjeneste og at arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelse følges.

Hvad gives honorering for?
Med aftalen får medarbejderne en kompensation for de særlige vilkår, som ofte vil gøre sig gældende, fx begrænsninger i bevægelsesfrihed, velfærdsfaciliteter og andre ulemper forbundet med den geografiske placering.

Samtidig sikrer aftalen en enkel registrering af arbejdstid, da al tid under aktiviteterne registreres som øvelse. Dette er muligt, fordi aftalen indebærer, at honoreringen for perioder uden øvelse svarer til honorering ved øvelse.
Aftalen gælder fra den 19. august 2015 og dækker derfor også personellet, som deltager på Red Lion II i Letland.

Chefgruppen
Chefgruppen honoreres i form af et fast vederlag pr. dag, og registrering af arbejdstid skal ske som hidtil (dvs. øvelse, hvor der er øvelse, og tjeneste i øvrige perioder).

Red Lion I
HKKF, CS og HOD har med Forsvarsministeriets Personalestyrelse aftalt, at se på den samlede honorering for de der var af sted på Red Lion I. Dette arbejde er i gang og foregår i tæt samarbejde parterne imellem.