[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Ny lovgivning og ændret praksis på PTSD-området betyder, at der har været principielle problemstillinger, som skulle afklares i forhold til udbetaling af kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte. Dette gjaldt særligt i forhold til forældelse.

Det står nu klart, at sager, som anerkendes efter særloven og ny praksis, ikke bliver ramt af forældelse: - Vi er glade for, at der nu er skabt klarhed på området – ikke mindst for veteranernes skyld, siger Pernille Hershøj der er chef for Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) og fortsætter: - Vi har allerede modtaget en del ansøgninger, og vi er gået i gang med at sagsbehandle.

Kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte kan søges af veteraner som kommer til skade under eller som følge af tjenesten i forbindelse med en udsendelse til blandt andet krigsområder. Godtgørelsen er udover den generelle erstatning og godtgørelse gennem arbejdsskadesystemet, Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning og FN-erstatning.

Der kan ydes 190 kr. pr. dag, den tilskadekomne er syg, og der kan maksimalt udbetales 72.500 kroner (2015-takst). Ordningen trådte i kraft den 14. august 1996. Det betyder, at man ikke er omfattet af ordningen, hvis udsendelserne alene ligger før denne dato.