[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse]

Der er værnepligt for alle mænd i Danmark. Derfor vil du som dansk mand med fast ophold i Danmark automatisk blive indkaldt til Forsvarets Dag (session) i det år, hvor du fylder 18.

Ca. 6 måneder før Forsvarets Dag, vil du få tilsendt brev om mødepligt til Forsvarets Dag, med besked om at udfylde et elektronisk helbredsskema på internettet. Helbredsoplysningerne i skemaet bruges på Forsvarets Dag, til at søge yderligere oplysninger i de offentlige elektroniske patientjournaler. Denne adgang har Forsvaret, jf. Registerloven først, når dine helbredsoplysninger er modtaget.
Uden det udfyldte helbredsskema kan Forsvaret derfor ikke på forhånd vurdere, om du er egnet eller uegnet til værnepligtstjeneste.

Lider du af en sygdom, et handicap eller en helbredsmangel, er det derfor ekstra vigtigt, at du gør dig umage med at udfylde helbredsskemaet. På den måde kan Forsvaret søge detaljerede oplysninger og afgøre, at du måske ikke behøver at møde op til Forsvarets Dag.

Hvis Forsvaret ikke modtager helbredsskemaet, vil du automatisk blive indkaldt til Forsvarets Dag til lægeundersøgelse.

Du kan læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt her. Fakta om Forsvarets Dag
Forsvarets Dag hed tidligere session. Det er her, det bliver afgjort om du er egnet til på et tidspunkt at aftjene værnepligtstjeneste. Alle danske mænd med fast ophold i Danmark bliver automatisk indkaldt til Forsvarets Dag det år, hvor de fylder 18 år.

Alle kvinder der fylder 18 år, modtager en invitation fra Forsvaret til frivilligt at møde ved Forsvarets Dag. Kvinder som tilmelder sig Forsvarets Dag, vil senere blive bedt om at udfylde et helbredsskema.

Forsvarets Dag bliver afholdt næsten hver dag året rundt ved Forsvarsministeriets Personalestyrelses rekrutteringscentre i Høvelte, Slagelse, Fredericia, Herning og Aalborg.