Billede fra en stor arbejdsmiljøkonference.
Deltagerne sidder med ryggen til kameraet. Nogle er i uniform. I baggrunden ses et lærred med en powerpointpræsentation, hvor der står handlepligt.

 

CHA er et center, der er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som består af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, der rådgiver i alt inden for arbejdsmiljøområdet. 

 

Om praktikforløbet

CHA tilbyder:

 • Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
 • Mulighed for at deltage i fagligt relevante møder samt i rådgivnings- og undervisningsopgaver.
 • At være en del af en afdeling, der arbejder med arbejdsmiljø på hele ministerområdet (24.000 medarbejdere)
 • Muligheden for at være med til at løse problemstillinger om det ergonomiske arbejdsmiljø lokalt ude i diverse myndigheder/styrelser og på et strategisk niveau for hele koncernen
 • Deltagelse i administrative og praktiske opgaver.

Praktikanten vil ydermere være tilknyttet et projekt som skal være med til at løfte området.

 

Eksempel på et tidligere praktikprojekt

Udvikling af kursusmateriale til et kursus i ergonomisk risikovurdering og forebyggelse ved hårdt fysisk arbejde, der skal tilbydes til relevante aktører i hele koncernen, med det formål at løfte vidensniveauet om ergonomisk arbejdsmiljø.

I udarbejdelsen indgik ligeledes analyse af data på
området, didaktiske overvejelser og organiseringen af kurset.

 

Om dig

Du har en baggrund som fysioterapeut, ergoterapeut eller lignende, og er i gang med en kandidat i Idræt og sundhed på Syddansk universitet eller en kandidat i Arbejdsliv eller Tværvidenskabelige sundhedsstudier på Roskilde Universitet.

Personlige kompetencer

 • Du er seriøs og tillidsvækkende og kan begå dig blandt medarbejderne.
 • Du er engageret i dit arbejde og ønsker at udvikle dig fagligt.
 • Kvalitet i arbejdet er et nøgleord for dig, du er vedholdende og sætter en ære i at løse opgaven til såvel din egen som andres tilfredshed.
 • Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
 • Vidensdeling og koordinering med de øvrige kolleger.
 • God sans for humor er en fordel.

 

Ansættelsesvilkår

Praktikforløbet er ulønnet og praktikaftalen udfærdiges med det pågældende uddannelsessted.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Ansøgningsfrist afhænger af uddannelsesstedet.

Praktikforløbet skal ligge i perioden oktober, november, december, januar.

Afhængig af længden på praktikforløbet, udstedt af uddannelsesstedet, kan opstart og afslutning aftales mere præcist. 

Vedrørende spørgsmål til kommende projekter skal der rettes henvendelse til:

Nadia Nielsen, Arbejdsmiljøkonsulent og praktikvejleder/mentor

Tlf.: 32 66 55 13

Asger Erik Larsen, Chef for fysisk sektion.

Tlf.: 32 66 5239

Sidst opdateret 7. maj, 2024 - Kl. 13.38