Collage af 5 elever/lærlinge i forsvaret
Intet forsvar uden faglærte

Bag ethvert kampfly, en fregat eller kampvogn står en faglært. De er med til at holde forsvaret kørende og sørge for, at andre kan udføre deres arbejde. Ny kampagne sætter fokus på faglærtes essentielle rolle for forsvarets virke.

Læs mere her

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres pårørende. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.