Frømænd boarder skib fra helikopter
Mere end almindelig HR

Vi rekrutterer og fastholder kompetente mænd og kvinder for Danmarks sikkerhed. Det kræver mere end almindelig HR.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres pårørende. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.