Mission og vision

Mission og vision definerer vores fælles overordnede opgave og formål. Den definerer ministerområdets fællestræk, sætter de overordnede pejlemærker for vores udvikling og udgør dermed den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriet og dets myndigheder agerer som et samlet hele.

 

Ministerområdets fælles mission:
Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

 

Ministerområdets fælles vision:

  • Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
  • Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
  • Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.


Mål- og resultatplan

Med afsæt i mission og vision udarbejdes en ”Mål og resultatplan” for hver styrelse. Mål og resultatplanerne indeholder:

  • Et strategisk målbillede udarbejdet i dialog mellem styrelsen og departementet.
  • Målbilledets nedbrydning til konkrete mål.


Engangsvederlag til Personalestyrelsens direktør

Engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede resultater opnået i 2023, herunder vurderingen i forhold til de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning til vederlag for resultater opnået i 2023 udgør 85.000 kr.

Sidst opdateret 27. februar, 2024 - Kl. 13.41