Portrætfoto af reserveofficer Anders. Han har uniform og baret på og i baggrunden er en mark.

Anders iklæder sig gerne uniformen og deltager i øvelser mv. for Forsvaret. Foto: Forsvaret

Anders Glümer arbejder som direktør og leder af afdelingerne for services i seks lande i virksomheden Red Hat. Og så er han reserveofficer. For ham giver det nemlig god mening at stå til rådighed for det danske forsvar, og derfor søgte han tilbage til Reserven i 2017.

”Jeg har nogle særlige kompetencer fra min tid i Forsvaret, så det giver mening for mig, at jeg er med til at passe på Danmark”, fortæller Anders.

Hvert år tager han mindst tre ugers orlov fra sit arbejde for at hjælpe Forsvaret. Det gør han, fordi han vil - men også fordi han kan.

Fordel for virksomhed og medarbejder

Red Hat er en amerikanskejet softwarevirksomhed. Hos Red Hat har man en virksomhedskultur, hvor tiden væk fra arbejde spiller en helt særlig rolle, fortæller Susanne Altrichter, Director, HR Business Partner Sales EMEA i Red Hat:

”Vi ser både på betydningen for den enkelte og på betydningen for forretningen. Især når det drejer sig om militærorlov. Det at have ”tid væk fra arbejdet”, hjælper med fastholdelse og engagement, men det er også med til at vække interesse for virksomheden hos personer, der overvejer at søge arbejde hos Red Hat”.

Virksomhedskulturen har senest resulteret i, at Anders fik tre måneders orlov i forbindelse med en udstationering til Multinational Division North i Estland, der er en del af NATO’s tilstedeværelse i Østersøregionen. Og han fik en stor den af sin løn med sig. Og det giver ham ro:

”Det betyder, at jeg ikke skal tænke over privatøkonomien, når jeg er på orlov”, forklarer Anders.
    

Faglig styrke og fleksibilitet

Ifølge Anders er der ikke det store spring fra Forsvaret til IT-verdenen, som han befinder sig i til daglig. Selvom ordvalget er anderledes, er opgaven den samme - fra at analysere den til at inkludere medarbejderne, når der træffes beslutninger.

Som leder er der derfor meget læring i at hjælpe Forsvaret, når muligheden byder sig som reservist.

”Det styrker min lederprofil. I Forsvaret er der en særlig kultur, og du bliver skarp på alt lige fra hårde deadlines til at overveje commanders intent - alt sammen værdifulde kompetencer, jeg kan tage med tilbage i mit daglige arbejde i Red Hat”.

Otte soldater holder en briefing i en snebeklædt skov. De står i en cirkel, og rundt om dem er fire kampvogne. En soldat kravler på toppen af en af kampvognene.

Billede fra Multinational Division North i Estland, som er en af de øvelser Anders har deltaget i som reserveofficer. Foto: Morten Fredslund.


Flere fordele ved orlov

Netop kompetenceudvikling er en af årsagerne til, at virksomheder som Red Hat giver medarbejderne orlov, men der er mange andre fordele. For eksempel bedre overleveringer og kolleger der arbejder tættere sammen frem mod orloven.

Det styrker fleksibiliteten mellem kollegaerne, og det gør virksomheden mere robust. Susanne Altrichter understreger dog, at det er vigtigt at være meget opmærksom på, at det tilbageværende team ikke brænder ud, imens en medarbejder er på orlov.

Derudover ser hun muligheden for orlov som en måde at fastholde medarbejdere på.

”Hvis en medarbejder har besluttet sig for at tage orlov, er det sjældent de skifter mening. Så i stedet for at miste en fantastisk medarbejder betyder muligheden for orlov, at medarbejderen er langt mere motiveret for at blive”.

Fleksibilitet er en fordel for Forsvaret

Muligheden for orlov fra arbejdet er ikke kun positivt for Anders. Det er også positivt for Forsvaret, der med den nuværende sikkerhedssituation har et stort behov for folk som ham.

”Vi er glade for at se initiativer og gode eksempler på, at virksomheder formår at omfavne Reserven. Hvis vi skal have et stærkt og velfungerende forsvar, så kræver det, at vi har mulighed for at trække på alle typer af reservister, når der er brug for det”, siger kommandør John Boye Rasmussen, der er vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. ”Der er behov for flere virksomheder som Red Hat. I en tid med manglende arbejdskraft kan det være svært at undvære en medarbejder i en længere periode. Derfor er det positivt, at Red Hat har fundet en vej frem, der samtidig også styrker virksomheden”.

Det skal være sjovt

Selvom Anders Glümer føler en forpligtelse over for Forsvaret, er han sikker på, at han ikke ville lægge så mange timer i Forsvaret, hvis det ikke samtidig gav ham noget retur.

”Reserven giver mig mulighed for at deltage i en række aktiviteter som NATO-øvelsen i Estland. En oplevelse jeg ikke havde fået, hvis jeg havde forladt Forsvaret. Nu fik jeg mulighed for at opleve sammenholdet i NATO og Europa under den nuværende sikkerhedssituation”, fortæller Anders.

”Og så er der et super godt kammeratskab. Det er også vigtigt, at vi har det, når vi arbejder så tæt sammen”, afslutter Anders.

Vil du være end del af totalforsvarsstyrken?

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er Forsvarsministeriets HR-organisation og ansættende myndighed i forhold til Reserven.

Reservestyrken består af reservister, der har været ansat i Forsvaret eller har gennemført en reserveuddannelse. Efterfølgende har de tegnet kontakt med Forsvaret om lønnet tjeneste ved siden af deres civile job.

For tiden er ansættelse i Totalforsvarsstyrken prioriteret højt. Du kan læse mere om styrken her. 

Hvis du tidligere har været ansat i Forsvaret, og er du interesseret i en stilling i Reserven, så kan du kontakte os på mail: FPS-KTP-RESERVEN@mil.dk