To soldater giver hinanden hånden som hjælp og anerkendelse


Hvis du er militært ansat, har du eller dine pårørende mulighed for at søge en række legater.

Fx kan officersdøtre under 18 år lige nu søge generalmajor von Ohmes legat, mens fastansatte officerer, der på grund af sygdom har brug for økonomisk støtte, kan søge hofråd David Amsel Meyers legat.

Læs mere på HR-portalen.