Danske FN-soldater på vagt i den belejrede by Sarajevo i januar 1993. FN-soldaterne er en del af United Nations Protection Force (UNPROFOR).  De er fra det danske Hovedkvarterskompagni, der havde eskorteopgaver i området. Det foregik under borgerkrigen i Bosnien-Herzegovina.

Danske FN-soldater på vagt i den belejrede by Sarajevo i januar 1993.  Foto: Forsvarsgalleriet

Siden 2016 har FPS varetaget opgaven med at klargøre, oversætte og oversende mere end 400 krav om erstatning fra veteraner til FN. Mange af veteranerne har ventet i flere år på en afklaring i deres sager. FPS har derfor i samarbejde med Forsvarsministeriet lagt pres på FN-systemet for at få behandlet ansøgninger om erstatning.

FN har nu afsat penge til at kunne færdigbehandle sagerne. FPS ser derfor frem til at kunne give de mange berørte veteraner en afslutning på deres erstatningssag og videreformidle erstatningerne fra FN.


Besked via Digital Post

Når FPS modtager afgørelserne fra FN, orienterer vi de berørte veteraner direkte via digital post. FPS vil herefter sørge for, at kompensationerne hurtigst muligt udbetales til den enkelte FN-veteran.

FPS forventer, at der vil være et mindre antal sager, hvor FN vil afvise kravene om erstatning.

FPS vil gerne takke for den tålmodighed og forståelse, som veteranerne har udvist igennem denne proces.

Du kan her læse det opslag, som Forsvarsministeriet har udarbejdet samt forsvarsministerens udtalelse om nyheden.