Parade for hold 2 på UNIFIL i Libanon. I paraden er soldater med blå FN-baretter. En af soldaterne holder en fane med dannebrog.

Foto: Kim Vibe Michelsen, 2010

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er blevet opmærksom på, at der i en årrække har været anlagt en forkert fortolkning af en bestemmelse i personelloven. Den forkerte fortolkning betyder, at en gruppe af tilskadekomne veteraner og deres børn har fået tilkendt en ydelse, uden at der har været lovhjemmel til det.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har identificeret 129 sager, der er omfattet af den forkerte administration af ydelsen. Og hvor der siden 2011 er sket udbetalinger for cirka 62 mio. kroner. Det drejer sig om sager, hvor der er tilkendt en ydelse til personer, der selv har opsagt deres stilling i Forsvaret, efter den såkaldte aktstykke 425-ordning.

Der er opbakning i forsvarsforligskredsen til fortsat støtte til de 129 veteraner, og til at ydelsen også kan udbetales til veteraner i nye sager.

Forsvarsministeriet har derfor forelagt et aktstykke om sagen for Finansudvalget for at sikre at udbetalingen kan fortsætte. Finansudvalget har i dag torsdag tiltrådt aktstykket. Ministeriet vil snarest muligt fremsætte et lovforslag med henblik på at sikre, at veteranerne fremover kan få ydelserne. Da veteranerne har haft en berettiget forventning om at modtage ydelsen, vil lovforslaget også indebære, at allerede udbetalte ydelser ikke skal tilbagebetales.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Det politiske ønske har hele tiden været, at den pågældende gruppe af veteraner skulle være omfattet, men det har ikke været omsat korrekt i lovgivningen. Det skal der selvsagt være fuldstændig styr på. Jeg har nu bedt om, at det bliver sikret, og at der samtidig sørges for, at veteranerne også fremover modtager ydelsen.”

Forsvarsministeriet gennemgår nu Forsvarsministeriets Personalestyrelses administration af hele området for forsikring og erstatning for evt. andre hjemmelsproblematikker.

Har du spørgsmål?

Hvis du som veteran tror, at du kan være berørt af problemstillingen og har spørgsmål til sagen, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5153 mandag – torsdag mellem kl. 9 og 12.

Veterancentrets døgntelefon tilbyder også generel rådgivning til veteraner og deres pårørende udenfor almindelig arbejdstid på telefonnummer 7281 9700.